Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
11.10.2013

Erhverver af konkursbo dømt til at betale godtgørelse til frisør på barselsorlov, der ikke, som de andre medarbejdere, fortsatte i frisørsalonen

Elmer & Partnere


Elmer & Partnere har for Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund på vegne et medlem den 24. september 2013 fået dom fra Retten i Randers.


Frisøren var blevet opsagt af konkursboet og fortsatte ikke i frisørsalonen, hvorimod de medarbejdere, der ikke var på barsel eller gravide, alle fortsatte i frisørsalonen hos erhververen. Erhververen – som også havde ejet den nu konkursramte frisørsalon – havde ikke løftet bevisbyrden for, at det ikke var på grund af frisørens barsel, at hun ikke skulle fortsætte med at arbejde i frisørsalonen. Erhververen gjorde bl.a. gældende, at han ikke havde krænket ligebehandlingsloven, da frisøren allerede var opsagt af konkursboet.


Retten i Randers begrundede afgørelsen med, at sagsøgte var bekendt med, at frisøren var på barsel, og aftalen om overtagelsen af de medarbejdere, der ikke var enten gravide eller på barsel, blev indgået i forbindelse med konkursen. Jævnfør den delte bevisbyrde nåede retten frem til, at under så påfaldende omstændigheder, hvor netop frisøren, som var på barsel, ikke skulle fortsætte i frisørsalonen, skulle sagsøgte løfte bevisbyrden for, at der ikke var tale om en forskelsbehandling. Sagsøgte havde ikke løftet bevisbyrden for, at der var tale om en saglig begrundelse for, at det netop var frisøren på barselsorlov, der ikke skulle følge med. Herunder var hun en af de medarbejdere med længst anciennitet og bedst kvalificeret.


Frisøren blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr. i henhold til ligebehandlingslovens § 14, jf. § 2.


Dommen er anket til landsretten af sagsøgte.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs, jkf@elmer-adv.dk.


Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har tillige anlagt sag mod konkursboet, som afskedigede frisøren, jf. ligebehandlingslovens § 9, og rejst krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven jf. § 16. Dom i denne sag afsiges november 2013. Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Louise Gefke Nielsen, lgn@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os