Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.05.2017

Erstatning i endnu en sag om manglende arbejdsprøvning

Kathrine Frøkjær


I en ankesag har Vestre landsret den 21. april 2017 givet medhold i, at Randers Kommune handlede ansvarspådragende, da kommunen ikke opfyldte krav om iværksættelse af arbejdsprøvning, hvilket efterlod et medlem af HK knap halvandet år uden indtægt.


 


Standsning af sygedagpenge


I april 2012 standsede Randers Kommune kvindens sygedagpenge, da kommunen ikke længere fandt hende uarbejdsdygtig. I stedet antog man, at hun ville kunne arbejde 37 timer ugentlig, hvis der blot blev taget skånehensyn.


I oktober samme år valgte Beskæftigelsesankenævnet dog at ophæve denne afgørelse. Og samtidig pålagde nævnet kommunen hurtigst muligt at få iværksat en arbejdsprøvning, så kvindens arbejdsevne kunne afklares.


 


Ingen arbejdsprøvning


Kommunen tog dog ikke initiativ til en arbejdsprøvning med det samme. Først krævede den yderligere lægelige oplysninger, og herefter tog den først i efteråret 2013 skridt til en arbejdsprøvning, der foregik fra den 2. januar til den 28. maj 2014. Kvinden havde i mellemliggende periode derfor ingen indtægt.


 


Landsretten: Kommunen havde en særlig forpligtelse


Ved dommen den 21. april 2017 fandt landsretten, at kommunen havde handlet ansvarspådragende, da den ikke havde opfyldt sin forpligtelse til at iværksætte arbejdsprøvning inden for rimelig tid.


Et løbende sygefravær i det første halvår af 2013, blandt kommunens personale, fritog ikke kommunen at tage skridt til at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger for at vurdere hendes arbejdsevne.


Til HK Østjylland, der har skrevet en nyhed om sagen, udtaler advokat Mie Andersen:


”Det er en velbegrundet dom, Landsretten har afsagt, der helt klart siger, at når en kommunes afgørelse bliver tilsidesat af Beskæftigelsesankenævnet som forkert, og i samme afgørelse bliver pålagt at iværksætte en arbejdsprøvning af borgeren, så har kommunen et ansvar for at handle på den viden og iværksætte den arbejdsprøvning så hurtigt, som muligt. Sygdom blandt kommunens personale og et stort arbejdspres er ikke lovlige undskyldninger. Det kan vi naturligvis kun være enige i”.


 


Sagens resultat


Kommunen traf den 9. oktober 2014 afgørelse om, at kvinden var berettiget fleksjob. Og med virkning fra den 14. oktober 2014, fik hun bevilget ledighedsydelse, som hun modtog ind til den 1. januar 2016, hvor hun blev ansat i fleksjob.


Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 250.000 kr. grundet usikkerheden forbundet med, hvornår hun ville være bevilget ledighedsydelse og ville være kommet i fleksjob.


Retten i Randers havde frifundet Randers Kommune.


 


 


Kontakt


Spørgsmål til sagen kan rettes til Mie Andersen, der førte sagen for HK.


Mie er i øvrigt at finde på dette års Folkemøde.  Hvis I har brug for en advokat med hendes juridiske baggrund og speciale inden for erstatnings- og socialret, så kontakt os på mail aia@elmer-adv.dk


 


Flere nyheder
Om os