Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
07.03.2018

Viborg Kommune dømt i Vestre Landsret til at betale erstatning for forsinket arbejdsprøvning

Kathrine Frøkjær


Vestre Landsret har ved dom af 20. februar 2018 ændret Byretten i Viborgs frifindende dom fra januar 2017 således, at Viborg Kommune i erstatning skal betale kr. 740.000 med renter til en kvinde, der igennem længere tid havde været sygemeldt efter en skade.


 


Forsinket arbejdsprøvning


Kvinden havde ved anden advokat anlagt sag ved Retten i Viborg mod kommunen, fordi kommunen havde undladt at iværksætte arbejdsprøvning indenfor den periode, hvor sygedagpengene ellers var blevet forlænget med henblik på arbejdsprøvning, og fordi kvinden først flere år efter blev visiteret til fleksjob efter de ændrede regler, og dermed fik en mindre ydelse end hun havde fået, hvis hun var blevet visiteret til fleksjob forud for januar 2013.


Retten i Viborg havde frifundet kommunen, og da sagen angik et ret stort erstatningskrav, var kvindens retshjælpsforsikring opbrugt i form af udgifter til retsgebyr, omkostninger til kommunen og egen advokat. Vi blev af kvinden anmodet om at vurdere mulighederne for at få ændret dommen, og vurderede at der absolut var gode muligheder herfor, men samtidig også en betydelig risiko, og at en sag, hvis den blev tabt, ville koste hende yderligere kr. 150.000 – kr. 200.000.


 


Ankesagen


Kvinden valgte alligevel at anmode os om at anke dommen og gennemføre ankesagen, og det førte til, at landsretten ændrede byrettens dom og tilkendte kvinden en erstatning på kr. 740.000 med tillæg af renter.


Landsretten lagde særlig vægt på vores hovedsynspunkt om, at Viborg Kommune kunne have, og skulle have, arbejdsprøvet hende indenfor de 39 uger, der fra kommunens egen side var angivet som sygedagpengeforlængelsesperioden, hvorunder burde arbejdsafklaringen ske.


Landsretten udtalte udtrykkeligt, at kommunen ikke havde ”bevist, at en arbejdsprøvning ikke kunne have fundet sted i denne periode (39 uger)”, og da kvinden efterfølgende i juli 2014 rent faktisk blev visiteret til fleksjob, fandt Landsretten endvidere, at hun ”ville være blevet visiteret til, og have fået, fleksjob inden 1. januar 2013, såfremt Viborg kommune rettidigt havde opfyldt sin forpligtelse til at iværksætte arbejdsprøvning”.


 


Kontakt


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for kvinden.


Download nyhed som pdf eller læs dommen.


 


 


Flere nyheder
Om os