Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.02.2017

IKKE AFGØRENDE OM FACEBOOK KOMMENTAR VAR MENT ALVORLIGT

Kathrine Frøkjær


Hvor går grænsen for, hvad en medarbejder må udtale på sociale medier? Det tog Vestre Landsret stilling til i en dom fra den 28. oktober 2016. Retten afgjorde, at en destinationsleders kommentar til en tidligere kollegas opslag på Facebook, var af en sådan karakter, at ansættelsesforholdet var misligholdt i væsentlig grad.


 


SAGENS FORLØB


I august 2015 omtalte Ekstra Bladet en historie om en kvindelig rejsekundes ubehagelige oplevelse med en massør på et hotel i Tyrkiet, hvor massøren havde lagt sin penis i hånden på kunden.


En destinationsleder hos Bravo Tours kommenterede en aften på en tidligere kollegas opslag, der henviste til Ekstra Bladets artikel. I kommentaren skrev han, at ”han i de sidste tre år havde et privat tæskehold til at tage sig af disse modbydelige episoder” og videre, at “man roligt kunne rejse med Bravo Tours, for ingen tør lave de numre med vore gæster”.


Næste morgen blev rejsebureauet opmærksom på kommentaren. Destinationslederen blev bedt om at slette kommentaren, hvilket han straks gjorde. Samme dag blev destinationslederen bortvist under henvisning til, at kommentaren havde skadet rejsebureauets omdømme.


Landsretten var enig i byrettens begrundelse og afgørelse af, at bortvisningen var berettiget. Retten lagde vægt på, at kommentaren efter sit indhold og ordlyd fremstod som alvorlig ment. De var ikke i overensstemmelse med rejseselskabets værdier. De var fremsat i et åbent forum, og der var åbenbar risiko for alvorlige reaktioner fra læsere og kunder.


Uanset om destinationslederen havde ment udtalelsen alvorligt eller ej, havde der således været negativ omtale af virksomheden på de sociale medier, hvilket måtte anses som illoyalt og tillige i strid med vilkårene for ansættelsen.


 


ELMER ADVOKATER BEMÆRKER


Dommen understreger, at en medarbejder er forpligtet til at undlade ytringer, der risikere at miskreditere arbejdsgiveren. Det gælder også ved brug af sociale medier.


Landsretten stadfæstede byrettens begrundelse, hvori der særligt blev lagt vægt på risikoen for negative reaktioner og henviste blandt andet til begrebet ”shitstorm”. Dette er et nyere fænomen på primært sociale medier, der i kraft af omfang og involverede personer, kan medføre store omkostninger og betydelig negativ omtale for en virksomhed.


Nogen vil sikkert mene, at kommentaren kun kan være ment for sjov. Det er en af udfordringerne ved nutidens kommunikationsformer, at modtagergruppen kan læse og opfatte budskabet på en anden måde end afsenderen måske var forberedt på. Men landsrettens afgørelse viser, at der ikke er nogen ”kære mor”. Det er modtagerens reaktion, retten vurderer.


Dommen viser også, at bortvisning kan være en berettiget sanktion som følge af ‎illoyale ytringer på sociale medier uanset, at den pågældende ytring ikke konkret medførte yderligere negativ omtale af virksomheden.


Og afsenderen fik ingen chance for at rette for sig – selvom han straks slettede den fra Facebook, var skaden sket.


 


Flere nyheder
Om os