Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.12.2004

Faglig voldgiftskendelse af 8. december 2004. Statsansatte med lang anciennitet ringere beskyttet mod opsigelse end privatansatte

Elmer & Partnere


En faglig voldgift med 3 højesteretsdommere som opmænd har den 8. december 2004 taget stilling til, om statsansatte med høj anciennitet nyder samme beskyttelse mod opsigelse, som følger af praksis fra Afskedigelsesnævnet på LO/DA området. På det private område er medarbejdere med 25 års anciennitet beskyttet på den måde, at virksomheden har bevisbyrden for, at det var påkrævet at afskedige medarbejderen med høj anciennitet frem for en medarbejder med væsentlig lavere anciennitet. Voldgiften fastslår, at denne regel ikke finder anvendelse på det statslige område. Det anføres, at den offentlige arbejdsgiver ved udøvelsen af skønnet over, hvem af flere mulige medarbejdere, der skal afskediges ”er forpligtet til også at inddrage sociale beskyttelseshensyn, herunder også er forpligtet til at tage anciennitetsmæssige hensyn”. Det anføres dog videre, at der ikke kan opstilles en generel regel om, ”at hensynet til medarbejdere med lang anciennitet skal tillægges afgørende vægt frem for andre nødvendige hensyn” og der kan heller ikke opstilles en regel om at arbejdsgiveren skal løfte bevisbyrden for, ”at man ikke i stedet kunne have opsagt medarbejde med betydeligt kortere anciennitet”.


Nærmere oplysninger om voldgiftskendelsen kan fås ved henvendelse til advokat Ulrik Jørgensen.


Flere nyheder
Om os