Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.06.2011

Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget ændrede regler om tabt arbejdsfortjeneste

Elmer & Partnere


Lovforslaget L 136 med det ændringsforslag, der er nøje omtalt i vores nyhed af 29. april 2011, er nu vedtaget. De ændrede regler træder i kraft dagen efter kundgørelse i Lovtidende, hvilket endnu ikke er sket, og gælder for skader, der indtræder efter den dato. Allerede indtrådte skader behandles efter de hidtidige regler.


Vi har i flere nyheder redegjort for vores synspunkter på både lovforslagets indhold og særligt tilblivelsesprocessen. At den nødvendige ændring af loven nu er gennemført, så arbejdsskadede fortsat har ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, så længe de modtager midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven, ændrer ikke på kritikken. Det er særlig forkasteligt, at ændringerne kunne være gennemført for mere end et år siden, hvis ikke Justitsministeriet havde ladet sig påvirke af forsikringsselskabernes ønsker om en for dem bedre retstilstand.


Der er stadig behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se nærmere på reglerne, så det kan komme til at hænge bedre sammen, og på andre spørgsmål vedrørende udmåling af personskadeerstatning.


Spørgsmål om det nu vedtagne forslag kan rettes til Søren Kjær Jensen eller Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os