Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.05.2011

Forældelsesloven er netop blevet ændret og betyder en klar forbedring af retsstillingen for personer med en erhvervssygdom, der først udvikler sig mange år efter ophør med det arbejde, som er årsag til sygdommen

Elmer & Partnere

Ændringen af forældelsesloven, der trådte i kraft 1. januar 2008, indebærer med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2011:


at der ikke gælder nogen absolut 30-årig forældelsesfrist for krav på godtgørelse eller erstatning i anledning af en erhvervssygdom, og


at sådanne krav alene vil være underlagt den 5-årige forældelsesfrist i arbejdsskadesikringslovens § 36, stk. 3, som regnes fra den dag, hvor den skadelidte bliver bekendt med sit krav (eller fra den dag, da vedkommendes manglende kendskab til kravet kan tilregnes denne som groft uagtsomt).


Ændringen betyder altså, at der nu kan opnås godtgørelse og erstatning efter arbejdsskadesikringsloven for en erhvervssygdom, uanset hvor mange år sygdommen er om at udvikle sig – en klar og helt rimelig forbedring af retsstillingen for disse personer. Den ændrede retstilstand gælder for krav, der efter de hidtidige regler ikke allerede var forældet inden den 1. januar 2011.


Eventuel henvendelse om lovændringen kan ske til advokat Karsten Høj eller advokatfuldmægtig Birgitte Filtenborg.


Flere nyheder
Om os