Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.01.2021

Forhøjet folkepensionsalder fra 68 til 69 år (født 1. januar 1967 eller senere) betyder ekstra arbejdsskadeerstatning

Kathrine Frøkjær

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal i gang med at omregne erstatning for tab af erhvervsevne i ca. 7000 sager. Erstatningen skal nu dække ét år mere, og derfor vil tilkendt engangserstatning blive forhøjet.


Ændringen har betydning for dem, der har været ude for en ulykke den 1. januar 2004 eller senere eller har anmeldt erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere. Den arbejdsskadede skal ikke selv gøre noget. AES orienterer de berørte om forlængelse af perioden med løbende erstatning og i sager om engangserstatning, træffer AES en ny afgørelse. Af den vil det fremgå, hvor stort et beløb, man er berettiget til. Denne ekstra erstatning vil, senest 5 uger efter afgørelsen er modtaget, blive udbetalt. Hvis en ansvarlig skadevolder (f.eks. arbejdsgivers forsikringsselskab) tidligere har betalt erstatning for erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven udover arbejdsskadeerstatningen, vil beløbet blive udbetalt til dem.


Ændringen gælder også i tilfælde, hvor der er tilkendt erstatning for dækning af permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler. Vedrørende de krav, skal den arbejdsskadede selv kontakte enten arbejdsgivers forsikringsselskab eller AES.


Hele nyheden kan læses her.


Flere nyheder
Om os