fbpx

Forsvaret retter nu ind i arbejdsskadesager om veteraners psykiske sygdom og tilbagekalder anker

Som juri­disk samar­bejds­part­ner for Solda­ter­le­ga­tet og som advo­kat for et stort antal vete­ra­ner har Elmer & Part­nere været i dialog med Forsva­ret om anke­grund­la­get. Læs mere her.

Even­tuel henven­delse kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg, bf@elmer-adv.dk.

Birgitte Filtenborg

Advokat