Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.01.2013

Frederikshavn Kommune dømt til at betale erstatning til sygehjælper for en arbejdsskade

Elmer & Partnere


Vestre Landsret har den 16. januar 2013 dømt Frederikshavn Kommune til at betale en sygehjælper 408.000 kr. med renter, fordi Kommunen var ansvarlig for den tilskadekomst sygehjælperen var udsat for tilbage i august 2003.


Sagen:

Ulykken skete, da det ældrecenter, hvorpå den ansatte arbejdede som sygehjælper, ændrede sin procedure for, hvorledes en tung, mandlig beboer, der sad i kørestol, skulle håndteres, når han skulle over i sin seng.


Ændringen medførte, at de ansatte ikke længere skulle køre personliften ind forfra på den pågældendes kørestol, når han skulle løftes op af kørestolen og over til sin seng. Derimod skulle liften efter ændringen køres ind fra siden, hvorefter den pågældende beboer skulle løftes op i liften. Sygehjælperen var uddannet sygehjælper og havde mange års erfaring.


På trods af, at ældrecentret rådede over flere forflytningsvejledere, blev der ikke givet nogen individuel instruktion i den nye løfteteknik. I stedet blev ændringen videregivet ”fra mund til mund” blandt de ansatte.

På skadesdagen skulle sygehjælperen sammen med en kollega, løfte den mandlige beboer fra kørestol til seng. Sygehjælperen havde tidligere på dagen forklaret og vist kollegaen, hvordan liften skulle placeres.

Af ukendte årsager fik kollegaen imidlertid placeret liften forkert under kørestolen, hvorefter liften ”trak skævt”. Det skæve træk bevirkede, at liften fik overbalance, da beboeren blev løftet, hvorved liften faldt ned over sygehjælperen, og beboeren faldt på gulvet. Sygehjælperen blev ramt på skulderen af liften. Da beboeren som følge af faldet fik svært ved at trække vejret, måtte sygehjælperen straks flytte denne i en akavet position.


Sygehjælperen havde kun nogle få sygedage i resten af 2003 – og havde nogle spredte sygedage i 2004, indtil hun i 2005 måtte ophøre med arbejdet og overgå til sygedagpenge. Efter forgæves forsøg på at komme tilbage på arbejdsmarkedet blev hun i 2008 tilkendt helbredsbetinget førtidspension.

Da Frederikshavn Kommune ikke ville anerkende at være erstatningsansvarlig indgav FOA – Fag og Arbejde på vegne sygehjælperen stævning i efteråret 2007.


Dommen:

Både Byretten i Hjørring og senere Landsretten vurderede, at der ikke af arbejdsgiveren var givet fornøden instruktion i, hvorledes liften skulle anvendes, og at kollegaen havde placeret liften forkert.


Da sygehjælperen forud for ulykken havde haft problemer med skulderen, blev der under sagen også rejst indsigelse mod årsagssammenhængen og stillet spørgsmål til Retslægerådet, der bl.a. udtalte, at hendes gener i skulderen sandsynligvis skyldes en kombination af forud bestående gener og hændelsen. På den baggrund fandt retten det bevist, at følgerne var forårsaget af arbejdsulykken.


Arbejdsskadestyrelsen havde tilkendt erhvervsevnetabserstatning med ca. 1,2 mill. kr. for 65 %; men da en tilsvarende beregning efter erstatningsansvarsloven for 65 % erhvervsevnetab udgjorde godt 1,4 mill. kr.; havde sygehjælperen krav på dels yderligere erhvervsevnetabserstatning med godt 200.000 kr. og herudover tabt arbejdsfortjeneste, samt svie/smerte godtgørelse og nogle behandlingsudgifter. I alt ca. 408.000 kr. med renter.


Kommentar:

Dommen illustrerer, at der skal gives instruktion også til erfarne medarbejdere; især når en procedure ændres.


Sagen er ført af advokat Heidi Bloch for FOA – Fag og Arbejde på vegne sygehjælperen.


Flere nyheder
Om os