Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.01.2014

Fri proces til sag i Højesteret mod SEB om årlig rentegaranti.

Elmer & Partnere


Civilstyrelsen har i dag bevilget fri proces til at anke Østre Landsretsdom af 9. december 2013 til Højesteret, fordi sagen anses for at være af principiel betydning.


Sagen angår spørgsmålet, om pensionsselskaberne tilbage i 1980’erne og frem til cirka 1994 indgik aftaler, der indebærer, at kunden har krav på, at deres opsparing årligt forrentes med minimum 4,5 % efter betaling af skat. Da det ikke fremgik udtrykkeligt af de indgåede aftaler, og da det heller ikke på anden måde fandtes bevist, at SEB havde påtaget sig en sådan forpligtelse, blev SEB frifundet. Det er kundens opfattelse, at sådanne aftaler på det tidspunkt indeholdt en forpligtelse – helt generelt – til at yde en årlig minimumsforrentning. Sådan blev de markedsført og solgt og alle indenfor branchen var enige om, at det forholdt sig sådan. Derfor var det ikke nødvendigt med en udtrykkelig påtaget forpligtelse om det.


Sagen kan få vidtrækkende økonomisk betydning, hvis kunden får medhold i Højesteret.


Henvendelse om sagen kan ske til advokat Karsten Høj, der fører sagen for pensionskunden.


Flere nyheder
Om os