fbpx

“Fribefordringssagen” ført ved Højesteret

På vegne af HK Trafik & Jernbane har partner Peter Breum i dag procederet i Højesteret.

Anledningen er den såkaldte ”fribefordringssag”, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Banedanmark kan opsige de ansattes ret til et frikort med DSB og Arriva.

Ordningen har eksisteret i utallige år og er beskrevet i ansættelseskontrakterne.

I Højesteret har Peter overordnet gjort gældende, at retten til fribefordring er et løngode, som ikke uden videre kan fratages de ansatte, da ordningen udgør en væsentlig og integreret del af ansættelsesforholdet.