Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.05.2010

Frifundet efter 3,5 års ventetid - Sagsbehandlingstiderne hos politi og domstole er desværre ofte helt uacceptable

Elmer & Partnere

F var ansat som elev i en forretning i et storcenter. De ansatte havde adgang til at købe varer i forretningen på særligt gunstige vilkår. Når de ansatte havde fundet de varer, de ønskede at købe, skulle en kollega gennemføre handlen. Hvis der skulle opnås personalerabat, var det kun butikschefen eller stedfortræderen, der kunne gennemføre handlen.


F købte den 23. januar 2007 forskellige varer til en samlet værdi af knap kr. 2.000 i forretningen. F forklarede, at varerne blev slået ind på kasseapparatet, men at endelig gennemførelse af handlen afventede stedfortræderen, som var den eneste, der kunne give rabatten. Uvist af hvilken grund blev handlen aldrig endeligt gennemført. F medbragte varerne fra forretningen.


Den 29. januar 2007 blev F bortvist med begrundelsen, at hun havde fjernet varer fra butikken uden at betale for dem. Samtidig blev F politianmeldt.


HK protesterede straks over bortvisningen og har ydet F retshjælp.


Den 22. marts 2007 afgav F forklaring til politiet.


Den 3. september 2007 blev sagen af politiet sendt til retten med anmodning om et retsmøde, hvor sagen skulle forsøges fremmet som en tilståelsessag. F’s advokat blev ikke orienteret herom. Meddelelse herom blev først givet fra Retten i Glostrup den 30. april 2008. Samme dag blev Retten i Glostrup anmodet om forsvarergenparter i sagen. Umiddelbart efter blev retten oplyst om, at sagen ikke kunne føres som en tilståelsessag.


Til sagens behandling ved Retten i Glostrup skulle der afsættes 1 time. På trods heraf blev sagen først foretaget den 12. maj 2010.


F blev frifundet. Retten lagde til grund som forklaret af F, at handlen var slået ind på kasseapparatet, men på grund af en uforklaring fejl aldrig var gennemført.


Kommentar:

F var 20 år, da hun blev bortvist.


At politiet og domstolene i fællesskab kan være næsten 3 1/2 år om at få en sådan sag behandlet, er naturligvis helt uacceptabelt. F har igennem hele perioden følt et stort psykisk pres. Hun er tidligere ustraffet og har aldrig været i kontakt med politi eller retssystem og følte sig ubegrundet beskyldt for tyveri. At skulle bære på en sådan usikkerhed så længe er en meget stor byrde.


Spørgsmål til sagen eller i øvrigt til behandling af straffesager i ansættelsesforhold kan ske til advokat Jacob Goldschmidt på telefon 33 67 67 67 eller e-mail jg@elmer-adv.dk, der på vegne HK Danmark bistod F.


Flere nyheder
Om os