Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.03.2004

Funktionærstatus. Dom om beregning af arbejdstidskravet

Elmer & Partnere

En studerende med fritidsjob som kassemedarbejder på en tankstation fik under en sygeperiode ikke udbetalt løn. Afgørende for, om han var berettiget til løn under sygdom var, om han var funktionær, hvilket igen afhang af, om han havde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Lønmodtagerens forbund, HK, beregnede gennemsnittet over de seneste 4 uger, hvilket gav en ugentlig arbejdstid på godt 8 timer. Arbejdsgiveren beregnede gennemsnittet over 13 uger, hvilket gav en ugentlig arbejdstid på knap 8 timer. Retten i Gladsaxe gav i en dom af 10. marts 2004 forbundet medhold, idet retten fandt det naturligt at overføre principperne fra lignende lovbestemmelser. Det der i proceduren var henvist til var ansættelsesbevisloven og sygedagpengeloven. Lønmodtageren fik samtidig en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven, idet det af ansættelsesbeviset blot fremgik, at arbejdstiden var aftalt til ”under 15 timer pr. uge”.


Nærmere oplysninger om dommen kan fås hos advokat Ulrik Jørgensen


Flere nyheder
Om os