Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
08.06.2012

Godtgørelse for manglende betaling af fratrædelsesgodtgørelse.

Elmer & Partnere


Vestre Landsret har i en dom i dag tilkendt 2 SL-medlemmer hver 10.000 kr. for brud på forskelsbehandlingslovens forbud mod alderdiskrimination, fordi en Region ikke havde betalt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a til 2 funktionærer, der i forbindelse med deres fratræden havde ret til at få deres arbejdsgiverbetalte alderspension udbetalt.


EU-domstolen afgjorde den 12. oktober 2010, at det var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination at lade fratrædelsesgodtgørelse bortfalde blot fordi funktionæren havde ret til at få alderspension.


I begge sager for Vestre Landsret fandt fratrædelsen sted efter Ole Andersen-dommen, men Regionerne havde ikke betalt fratrædelsesgodtgørelse til medlemmerne, der begge ønskede og rent faktisk fortsatte på arbejdsmarkedet. Regionerne havde ikke genoptaget sagerne af egen drift, så SL måtte udtage stævning, hvori det blev oplyst, at medlemmerne agtede at fortsætte på arbejdsmarkedet. Først efter replikken betalte regionerne fratrædelsesgodtgørelsen, men afviste at betale godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven, da regionerne mente, at retstilstanden fortsat var tvivlsom.


Der forelå herved en krænkelse af forskelsbehandlingsloven, som Vestre Landsret mente skulle koste 10.000 kr. til hver af SL’s medlemmer.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagerne for SL, på pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os