Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
17.12.2015

Medhold i afgørelse om støtte til ridefysioterapi til handicappet

wdwc


Hos Elmer & Partnere laver vi andet end at føre sager for retten. Vi hjælper bl.a. også vores klienter med at klage over kommunale afgørelser til Ankestyrelsen, hvis der er grundlag for dette.


Vi har for nyligt fået medhold ved Ankestyrelsen i en sag vedrørende retten til ridefysioterapi for en person med svært handicap.


Ifølge servicelovens § 85 skal kommunerne tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til personer der har behov herfor på grund af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vores klient, der var hjerneskadet og spastisk lammet i kroppen og som følge heraf boede på et botilbud, var blevet lægeordineret ridefysioterapi, og ansøgte ved sin kommune om støtte til ledsagelse til dette.


Kommunen gav vores klient afslag på støtte under henvisning til, at han allerede var kompenseret i form af de aktivitetstilbud, som var på botilbuddet.


Kommunen mente desuden, at idet vores klient havde mulighed for at tilkøbe ledsagelse til selvvalgte aktiviteter gennem sit botilbud, måtte han betale for ledsagelse til sin lægeordinerede ridefysioterapi.


Vi argumenterede i klagen til Ankestyrelsen for, at der ikke var tale om en selvvalgt aktivitet, men derimod en lægeordineret aktivitet, der kunne bringe variation ind i hverdagen for en spastisk lammet person og lindre hans tilstand. Vi anførte endvidere, at der reelt var meget få aktiviteter en person med et så omfattende handicap kunne deltage i, hvorfor deltagelse i ridefysioterapi var meget væsentligt for vores klient.


Ankestyrelsen ændrede herefter kommunens afgørelse, og fandt at der ikke var tale om en selvvalgt aktivitet, hvorfor vores klient var berettiget til støtte efter servicelovens § 85.


Elmer & Partneres kommentar


Sagen viser, at kommunerne ikke kan afskære støtte til en lægeordineret aktivitet under henvisning til, de aktiviteter som allerede foregår på et botilbud eller under henvisning til kommunens serviceniveau.


Kontakt


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Nikolaj Nielsen, der repræsenterede borgeren under sagen for Ankestyrelsen.


Flere nyheder
Om os