Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
08.12.2009

Hjemmearbejdsplads - fald på ejendommens trappe var en arbejdsskade

Elmer & Partnere

Vestre Landsret har i en dom af 7. december 2009 pålagt Ankestyrelsen at anerkende, at en skade overgået en arkitekt den 3. marts 2005 er en arbejdsskade.


Arkitekten havde en aftale med sin arbejdsgiver om, at hun i vidt omfang kunne arbejde hjemme på sin bopæl, og navnlig i situationer hvor arbejdsdagen skulle begynde eller ende med et møde “ude i byen”.


Den pågældende dag havde hun forberedt et møde i X-by hjemmefra, inden hun kørte; bl.a. derved, at hun havde gennemgået seneste mails og printet tegninger og planer ud til alle mødedeltagerne. På vej ned ad fællestrappen udenfor sin lejlighed faldt hun og kom alvorligt til skade. Havde hun skullet påbegynde dagen på sit faste arbejdssted, ville det i øvrigt have indebåret en omvej i forhold til kørslen til X-by.


Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afviste at henføre tilfældet under loven. Ankestyrelsen begrundede særligt afgørelsen med, at trappen “.. mest naturligt henregnes til [hendes] hjem, særligt da [arbejdsgiveren] ingen indflydelse har på indretningen eller vedligeholdelsen … “.


Arkitektforbundet anlagde herefter retssag mod Ankestyrelsen og argumenterede herunder med henvisning til Ankestyrelsens udsendte principafgørelse U 13-08.


Landsretten konkluderede, at arkitekten “var i færd med at arbejde, da hun faldt og kom til skade” og henførte derfor tilfældet under loven.


Af særlig interesse skal fremhæves, at Ankestyrelsen under retssagen argumenterede imod principafgørelsen U-13-08 og herunder anførte, at Landsretten burde “.. tilsidesætte den som retskilde.”.


Sagen er ført for Arkitektforbundet på vegne den tilskadekomne arkitekt af advokat Søren Kjær Jensen, til hvem henvendelser om dommen kan rettes.


Flere nyheder
Om os