Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
27.05.2010

HK medlem tilkendt maksimal godtgørelse på 20 ugers løn efter ansættelsesbevisloven på 98.800 kr.

Elmer & Partnere

Københavns Byrets dom af 22. april 2010.


Sagen drejede sig om HK’ s medlem, F, der blev ansat som tjener i en café den 1. november 2007. F modtog ikke et ansættelsesbevis.


I løbet af foråret 2008 blev F forfremmet til bestyrer af caféen. F anmodede efter forfremmelsen flere gange om at få et ansættelsesbevis, hvilket hun ikke fik.


F havde som bestyrer ansvaret for arbejdstidsplanlægning, afholdelse af jobsamtaler og afskedigelse af en medarbejder. Dette er funktionærarbejde.


Der var divergerende vidneforklaringer, som henholdsvist be-/ eller afkræftede, hvornår F blev ansat, og om F var blevet forfremmet til bestyrer. Tvisten angik bl.a. spørgsmålet, om F skulle have løn under sygdom, hvilket hun ville have krav på som bestyrer, men ikke som tjener.


Der var enighed om, at der ikke var udarbejdet et ansættelsesbevis men ikke om betydningen heraf, eller om F havde rykket herfor.


Rettens begrundelse og resultat:

Retten fandt det bevist, at F var ansat den 1. november 2007 som tjener, og at hun i foråret blev forfremmet til bestyrer.


Herefter var F funktionær og berettiget til løn under sygdom.


Endvidere havde det manglende ansættelsesbevis haft konkret betydning for ansættelsesforholdet, da der havde været tvivl om ansættelsens påbegyndelse, lønnen, stillingsindhold og arbejdstiden, hvilket havde stillet F ringere, end hun ellers ville have været.


Desuden var det en skærpende omstændighed, at F havde rykket for ansættelsesbeviset, og der blev derfor tilkendt en godtgørelse på 20 ugers løn efter ansættelsesbevisloven, med udgangspunkt i F’ s opgørelse, på 98.800 kr.


Dommen er anket.


Elmer & Partneres vurdering:

Københavns Byret fastslår med denne dom, at der udmåles en høj godtgørelse i tilfælde, hvor en arbejdsgiver udnytter det forhold, at der ikke er udarbejdet et ansættelsesbevis til at fremme sin egen retsstilling og derved fratage lønmodtagere rettigheder.


Der foreligger nu 2 afgørelser, der har tilkendt lønmodtagere den udvidede godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven i tilfælde, hvor det er grundlæggende rettigheder, der krænkes.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Julie Bjørn Hansen, jbh@elmer-adv.dk, der førte sagen for HK Danmark.


Flere nyheder
Om os