Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
12.11.2014

Dom i ryger-erstatningssagen torsdag, den 20. november 2014 kl. 12.00.

Elmer & Partnere


Efter mere end 11 år ved domstolene, herunder de sidste 4 dage i Højesteret, venter sagens parter; den fynske ex-ryger, Allan Lykke, og de to danske tobaksselskaber, House of Prince og Skandinavisk Holding, nu på Højesterets dom.


PRINCIPIELT ERSTATNINGSRETLIGT SPØRGSMÅL

Advokat Karsten Høj, der blev beskikket for Allan Lykke i sagen for Højesteret, har sammen med tobaksfirmaernes to advokater fra Plesner brugt mandag til torsdag i sidste uge i Højesteret på så godt som muligt at belyse en række principielle erstatningsretlige spørgsmål.


Juridisk handler sagen om produktansvar for et såkaldt ”artsfarligt” produkt. Cigaretrygning indebærer en betydelig risiko for helbredsskade efter mange års brug. Det er alle enige om i dag.


Spørgsmålet er imidlertid, hvornår cigarettens reelle skadevirkning i form af risikoen for egentlig farmakologisk afhængighed blev til en almen kendt systemskade. Det er nemlig Allan Lykke og hans advokats synspunkt, at det er afhængigheden, der udgør den reelle skadevirkning, fordi det er den, der gør, at man får et væsentligt og kontinuerligt rygeforbrug med væsentlig risiko for rygeskader til følge.


Det er første gang, at den danske Højesteret skal tage stilling til en ”ryger-sag”. Både den norske og finske højesteret har for henholdsvis 11 og 13 år siden afsagt domme, der begge frifandt tobaksfirmaet. Disse sager adskiller sig dog på en del spørgsmål fra den danske sag.


SAGENS TEMA I ØSTRE LANDSRET

Sagen i Østre Landsret blev ført af advokat Anker Laden og angik primært, om tilsætningsstofferne i Prince-cigaretten har forøget Allan ykkes nikotinafhængig og dermed påført ham en helbredsskade. Det fandt landsretten ikke bevist, ligesom landsretten heller ikke i øvrigt fandt grundlag for at tilkende erstatning.


SAGENS TEMA I HØJESTERET

Hovedspørgsmålene i sagen for Højesteret vedrører for det første det mere grundlæggende spørgsmål om afgrænsningen af producentens pligt til at oplyse og advare om egenskaber ved artsfarlige produkter, og for det andet om de produktændringer, producenten efterfølgende har iværksat for at imødekomme myndighedernes sundhedsbestræbelser, reelt har været virksomme, og i hvilket omfang konsekvenserne af ændringerne i øvrigt har været producenten henholdsvis myndighederne og forbrugerne bekendt.


Henvendelse kan ske til advokat Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os