Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.11.2009

Højesteret: Arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag under lønmodtagerens barselsorlovsperiode i optjeningsåret medfører ret til ferie med løn i det efterfølgende ferieår

Elmer & Partnere

Højesteret har den 20. november 2009 afsagt dom i en principiel sag vedrørende retten til optjening af betalt ferie.


Sagen vedrørte en medarbejder, der under sin barselsorlov – i perioden hvor medarbejderen ikke modtog fuld løn fra arbejdsgiveren – havde modtaget betaling af pensionsbidrag fra sin arbejdsgiver. Pensionsbidragene var blevet indbetalt på medarbejderens pensionsordning.


Af Ferielovens § 7, stk. 1, fremgår det, at en lønmodtager optjener ret til betalt ferie under sin ansættelse i optjeningsåret. Af Ferielovens § 7, stk. 2, fremgår det, at der ikke optjenes ret til betalt ferie under ansættelsen i sygdomsperioder, barselsperioder eller andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn.


Spørgsmålet i sagen var således, om arbejdsgiverens indbetaling af pensionsbidrag i barselsperioden var udtryk for ”delvis løn” som nævnt i Ferielovens § 7, stk. 2. I givet fald ville arbejdsgiveren være forpligtet til at udbetale sædvanlig løn under lønmodtagerens ferie i ferieåret efter optjeningsåret.


Flertallet af Højesterets dommere (4:3) stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom af 19. august 2008.


I sine præmisser bemærker Højesteret, at et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag indgår i den ”sædvanlige og fast påregnelige løn”, som en lønmodtager i henhold til Ferielovens § 23, stk. 2, oppebærer.


I tråd med sin dom af 28. september 1994 (UfR 1994.917.H), hvorved Højesteret slog fast, at et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag er en så sædvanlig og naturlig del af en arbejdsaftale og af det samlede arbejdsvederlag, at pensionsbidraget må anses for at være ”løn”, fandt Højesteret således, at pensionsbidraget tillige må betragtes som ”delvis løn” i Ferielovens § 7, stk. 2´s forstand.


Af denne årsag – og da Højesteret bemærkede, at pensionsbidrag udgør en stadig stigende del af det samlede arbejdsvederlag på arbejdsmarkedet – fandt Højesteret, at lønmodtageren i ferieåret efter optjeningsåret havde ret til fuld løn under ferie.


Det forhold, at lønmodtagere, der fratræder inden afholdelsen af den optjente ret til ferie med løn, og som således alene har ret til betaling af feriegodtgørelse med 12,5% af de udbetalte pensionsbidrag, ville blive stillet forskelligt i forhold til medarbejdere, der hos arbejdsgiveren holdt den under barselsorlovsperioden optjente ferie, ændrede ikke Højesterets synspunkt.


Elmer & Partneres vurdering:

Ved dommen har Højesteret slået utvetydigt fast, at arbejdsgiverens pensionsbidrag i alle henseender er en væsentlig lønandel.


Spørgsmål og bemærkninger til dommen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for Finansforbundet, eller til advokat Peter Albrechtsen.


Flere nyheder
Om os