Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.05.2009

Højesteret skal tage stilling til, om flytning af arbejdssted er en væsentlig vilkårsændring

Elmer & Partnere

Østre Landsret afsagde den 22. januar 2009 en dom, hvor det af præmisserne fremgik, at landsretten ikke fandt, at flytning af en arbejdsplads, der medførte en forøget daglig transport på 47 km. og 91 minutter forøget daglig transporttid, var en væsentlig vilkårsændring i funktionærlovens forstand.


Retten fandt således ikke, at de medarbejdere, hvis arbejdssted var ændret, havde krav på betaling for den forøgede transporttid og de forøgede transportudgifter i opsigelsesperioden.


Sagen udsprang af strukturreformen i den offentlige administration, der trådte i kraft den 1. januar 2007.


De konkrete sager vedrørte medarbejdere, der hidtil havde været beskæftiget i den kommunale skatteadministration, men i forbindelse med strukturreformen blev overflyttet til det statslige SKAT og i den forbindelse ændrede arbejdssted.


De pågældende ønskede at fortsætte hos den nye arbejdsgiver på det nye arbejdssted, men krævede betaling for den forøgede transporttid og de forøgede transportudgifter i opsigelsesperioden.


De pågældende medarbejdere, hvis sag blev ført af HK, fik medhold i Københavns Byret, mens Østre Landsret frifandt arbejdsgiveren.


Procesbevillingsnævnet har nu givet tilladelse til, at Østre Landsrets dom kan indbringes for Højesteret under henvisning til, at sagen er af principiel karakter.


Sagen føres af HK repræsenteret af advokat Ulrik Jørgensen, Elmer & Partnere, tlf.nr. 33 67 67 67, hos hvem nærmere oplysninger kan fås.


Flere nyheder
Om os