Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
29.08.2005

Højesteretsdom af 24. august 2005 - Skolepraktikelevs tilskadekomst omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven

Elmer & Partnere

Højesteretsdom af 24. august 2005 – Skolepraktikelevs tilskadekomst omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven


Højesteretsdom om skolepraktikelever og arbejdsskadeforsikringsloven Den 24. august 2005 afsagde Højesteret dom i en sag mellem en skolepraktikelev og Undervisningsministeriet om spørgsmålet om, hvorvidt en elev var kommet til skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Dommen er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom af 12. august 2004. Skolepraktikelever er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, men hvis skaden sker i forbindelse med arbejde ”under arbejdspladslignende forhold”, finder arbejdsskadeforsikringsloven anvendelse, jf. 66, stk. 2 i erhvervsuddannelsesloven Skolepraktikeleven, der var medlem af HK, var i forbindelse med en kaffepause i skolepraktikarbejdet faldet på en trappe og var kommet slemt til skade. Undervisningsministeriet gjorde gældende, at skader, der skete i pauser fra arbejdet ikke kunne anses for at ske i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at arbejdet i simulationsvirksomheden, som Handelsskolen havde etableret, var tilrettelagt på samme måde som arbejdsdage i normale virksomheder, og at pauserne derfor var en integreret del af undervisningen, da pauserne fandt sted på Handelsskolen, og fordi skolepraktikeleverne havde pligt til at være til rådighed for eventuelle arbejdsopgaver i pauserne.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os