Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.06.2015

Hvor længe skal veteraner med en anerkendt arbejdsskade vente på Forsvaret?

Elmer & Partnere


Som advokat for Soldaterlegatet og et stort antal veteraner kræver vi nu svar herpå, da følelsen af at blive dårligt behandlet og følelsen af mismod nu igen er ved at ramme mange veteraner, som tidligere har kæmpet en årelang kamp mod Arbejdsskadestyrelsen og nu føler de kæmper mod Forsvaret.


Vi har derfor den 24. juni 2015 skrevet følgende til chefen for Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) og Forsvarsministeren:


Kære afdelingschef for FAEK og kære Forsvarsminister


Som advokat for Soldaterlegatet og et stort antal veteraner henvender jeg mig for at høre, hvor længe veteranerne med en anerkendt arbejdsskade fortsat skal vente på Forsvarets stillingtagen til veteranernes ret til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte.


Jeg kan samtidig oplyse, at mange af veteranerne ikke forstår, hvorfor det nu er Forsvaret/deres (tidligere) arbejdsgiver, som skal trække deres sag i langdrag.


Først kæmpede veteranerne en årelang kamp mod Arbejdsskadestyrelsen for at få anerkendt en arbejdsskade. Da anerkendelsen kom, var det for rigtig mange en stor forløsning, for nu havde de fået officielt papir på, at det rent faktisk var de oplevelser og hændelser, som de havde været udsat for under udsendelse som soldat, som havde gjort dem syge. Det, at Forsvarets stillingtagen til deres ret til kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte nu trækker så meget ud som det gør, har desværre den virkning, at mange af veteranerne nu igen rammes af den følelse, som de havde under den årelange sagsbehandling af deres sag i Arbejdsskadestyrelsen, nemlig følelsen af at blive dårligt behandlet og følelsen af mismod.


Derfor skal jeg på det kraftigste opfordre til, at sagerne nu afsluttes snarest.


Jeg skal endvidere gentage min opfordring til FAEK om at anvende arbejdsskadesikringslovens særregel om forældelse, § 36. Særregler går som bekendt forud for generelle regler. Forsvaret er arbejdsgiver for veteranerne. Derfor kan og skal arbejdsskadesikringslovens § 36 anvendes i forhold til spørgsmålet om forældelse.


Det er og bliver vores synspunkt på forældelsesspørgsmålet, og som jeg allerede oplyste til FAEK i efteråret 2014 i relation til en konkret sag, hvor FAEK har suspenderet forældelse, indtil FAEKs stillingtagen til anvendelsen af ASL § 36, vil spørgsmålet om nødvendigt vil blive indbragt for domstolene. Havde vi udtaget stævning i efteråret 2014, havde vi måske haft en domstolsafgørelse nu – men af hensyn til veteranen og de andre veteraner, som retssagen vil have betydning for, var det i efteråret 2014 i alle parters interesse at undgå en retssag. Men det er det ikke længere, når FAEKs stillingtagen skal trækkes så meget i langdrag, som tilfældet desværre er nu og med den virkning, at mange af veteranerne nu igen får følelsen af at blive dårligt behandlet og følelsen af mismod.


Med henvisning til tidligere korrespondance gengivet nedenfor skal jeg bede om at få oplyst, om FAEK nu har modtaget en tilbagemelding fra departementet om svie og smerte, og hvis ikke hvornår departementets tilbagemelding forventes at foreligge.


Jeg skal også bede om at få oplyst, hvor lang FAEKs sagsbehandlingstid forventes at være fra FAEK har modtaget departementets tilbagemelding og til FAEKs stillingtagen til de rejste krav i de konkrete sager foreligger.


Herudover skal jeg – da jeg er uden svar på min anmodning om suspension i nogle enkeltsager – bede om FAEKs skriftlige tilkendegivelse af, at forældelse ikke vil blive påberåbt i det tilfælde, at forældelse måtte være indtrådt under jeres langvarige sagsbehandling.


Endelig skal jeg bede om en tilbagemelding på, om FAEK eller departementet vil yde veteranerne bistand til ansøgning om FN-erstatning, og jeg henviser nærmere til det afholdte møde herom mellem Soldaterlegatet og ministeriet i starten af året.


Venlig hilsen


Birgitte Filtenborg | Advokat

bf@elmer-adv.dk | +45 3367 6773

Elmer & Partnere Advokataktieselskab

Borgergade 24B | 1300  København K

+45 3367 6767 | elmer@elmer-adv.dk | www.elmer-adv.dk


Flere nyheder
Om os