Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
18.09.2007

IKKE PLIGT TIL TABSBEGRÆNSING IFT KUNDEKLAUSUL UNDER BARSELSORLOV

Elmer & Partnere

Østre Landsret har i en dom af 14. september 2007 fastslået, at en kvinde, der benytter sig af sin ret til orlov ikke i orlovsperioden har tilsidesat sin forpligtelse til at tabsbegrænse i forhold til den kompensation, hun var berettiget til i henhold til en kundeklausul. Landsretten fandt endvidere, at undladelsen af at betale kompensationen udgjorde en indirekte forskelsbehandling, og tilkendte medlemmet af HK en godtgørelse på 10.000 kr. Sagens omstændigheder var følgende. Et medlem af HK, der var ansat som revisorassistent havde i forbindelse med ansættelsen accepteret en kundeklausul. Medlemmet fødte den 7. februar 2006 og opsagde sin stilling den 27. februar 2006 til fratræden den 31.marts 2006. På dette tidspunkt havde medlemmet barselsorlov frem til den 1. november 2006, hvor hun tiltrådte en ny stilling som revisorassistent. Denne stilling havde medlemmet fået forud for den 27. februar 2006. Landsretten udtalte. ”Den omstændighed, at XX benyttede sin ret til orlov efter ligebehandlingsloven, kan ikke bevirke, at hun tilsidesatte sin tabsbegrænsningspligt over for appellanten. I øvrigt er der ikke hjemmel til, at appellanten kan modregne XX’s kompensation for kundeklausulen i hendes barselsdagpenge. Appellantens undladelse af at udbetale kompensation under XX’s orlov på grund af barsel findes at udgøre en indirekte forskelsbehandling som følge af køn, jf. ligebehandlingslovens § 1, stk. 3, og forskelsbehandlingen finder omfattet af lovens § 4. XX tilkendes efter lovens § 14 en godtgørelse på 10.000 kr.”


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for HK


Flere nyheder
Om os