Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.10.2010

Ingen modregning af sygedagpenge i minimalerstatning efter funktionærlovens § 3

Elmer & Partnere

HK har den 3. september 2010 ved Østre Landsret fået medhold i, at sygedagpenge udbetalt af en kommune til en bortvist medarbejder, ikke skal modregnes i erstatning for uberettiget bortvisning.


Sagen omhandlede en medarbejder, der blev bortvist fra sin arbejdsplads fredag den 25. august 2007, da arbejdsgiveren ikke mente, at medarbejderen havde sygemeldt sig.


Medarbejderen blev om morgenen fredag den 25. august 2007 opsagt på et møde på arbejdspladsen. På mødet tilkendegav medarbejderen, at ”hun var dårlig”, hvorefter hun forlod arbejdspladsen.


Medarbejderen drøftede samme dag forholdet med sin fagforening, som rådede hende til telefonisk at bekræfte overfor arbejdsgiveren, at der var tale om sygdom. Indholdet af telefonsamtalen var omtvistet under sagen.


Medarbejderen sygemeldte sig overfor kommunen, som udbetalte sygedagpenge for den 27. august 2007, og indtil hun blev raskmeldt.


Såvel byret som landsret fandt bortvisningen uberettiget og tilkendte medarbejderen en erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden i henhold til funktionærlovens § 3 og en godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2b på 1 måneds løn.


Nyt for landsretten var arbejdsgiverens anbringender om, at de sygedagpenge, som arbejdsgiveren ville have modtaget i refusion, såfremt medarbejderen ikke var blevet bortvist, skulle modregnes i erstatningen til funktionæren. Derudover havde arbejdsgiveren gjort gældende, at i hvert fald den 15-dages arbejdsgiverperiode – som var gældende på det pågældende tidspunkt – som kommunen havde lagt ud, skulle modregnes i lønnen, da arbejdsgiveren risikerede at skulle tilbagebetale arbejdsgiverperioden til kommunen og altså betale beløbet både til kommunen og til lønmodtageren, jf. dagældende § 31 i sygedagpengeloven.


Kommunen havde ikke på noget tidspunkt krævet arbejdsgiverperioden tilbagebetalt fra arbejdsgiveren.


Arbejdsgiveren fik ikke medhold i synspunkterne. Erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden efter uberettiget bortvisning efter funktionærlovens § 3 er en minimalerstatning, der ydes uafhængigt af om funktionæren har lidt et tab.


Landsretten anførte særligt vedrørende arbejdsgiverperioden, at arbejdsgiveren ikke havde betalt noget beløb og ikke af kommunen var blevet afkrævet refusion.


Arbejdsgiveren var således ikke berettiget til at foretage modregning i erstatningen efter funktionærlovens § 3 overhovedet.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Elmer & Partneres omtalte sagen i nyhedsbrev den 1. september 2010. Den nyhed vedrørte medarbejderens tilbagebatling af sygedagpenge til kommunen. Et enigt Beskæftigelsesankenævn fastslog, at en person, der modtager sygedagpenge fra kommunen i en periode efter uberettiget bortvisning, ikke skal tilbagebetale sygedagpengene, selvom der opnås erstatning for den uberettigede bortvisning.


En bortvist funktionær som modtager sygedagpenge i opsigelsesperioden har altså krav på både sygedagpenge fra kommunen og eventuelt minimalerstatning, jf. funktionærlovens § 3, hvis bortvisningen er uberettiget.


Det er en direkte konsekvens af, at ansættelsesforholdet ophører ved afgivelsen af bortvisningen.

Sagen blev rejst af HK Danmark på vegne af medarbejderen.


Elmer & Partnere førte bortvisningssagen ved såvel byret som landsret.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Julie Bjørn Hansen, jbh@elmer-adv.dk, som førte sagen for landsretten eller til advokat Jacob Goldschmidt.


Flere nyheder
Om os