fbpx

Jacob Goldschmidt, Elmer & Partnere, modtager markant hæderspris for sit arbejde som advokat med speciale i ansættelsesret

Det er med glæde og en vis stolt­hed, at vi kan fortælle, at Jacob Golds­ch­midt på fore­nin­gen Ansæt­tel­ses­Ad­vo­ka­ters årsmøde i dag er blevet tildelt årets ”H.G. Carl­sen” hæderspris.

Prisen tilde­les som en påskøn­nelse af ”en særlig indsats på det ansættelses- og arbejds­ret­lige område”, og prisko­mi­teen består af tidli­gere højeste­rets­dom­mer Poul Søren­sen, profes­sor, dr. jur. Jens Kristi­an­sen og advo­kat Jørgen Boe.

Jacob Goldschmidt

Partner