Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.02.2011

Kommune ansvarlig for social- og sundhedsassistents tilskadekomst ved liftulykke

Elmer & Partnere

Ved kendelse af 2. februar 2011 fandtes kommune erstatningsansvarlig for en social- og sundhedsassistents tilskadekomst i en borgers eget hjem.


Arbejdsulykken skete i forbindelse med anvendelse af en personlift som væltede, fordi benene på liften ikke var spredt helt ud, hvorved skadelidte blev påført en rygskade.


Arbejdsskadestyrelsen anerkendte skaden som en arbejdsskade og tilkendte senere skadelidte godtgørelse for varigt mén på 12 % og siden et midlertidigt erhvervsevnetab på 25 %.


Kommunen, der var arbejdsgiver, afviste at have handlet ansvarspådragende i forbindelse med arbejdsskaden, hvorefter FOA – Fag og Arbejde på vegne skadelidte anlagde retssag med krav om anerkendelse af erstatningsansvaret med krav om godtgørelse for svie og smerte og differencekrav. Sagen blev siden udskilt til deldomsforhandling vedrørende erstatningsansvaret.


Arbejdsulykken skete i borgerens eget hjem under en forflytning fra kørestol til seng ved hjælp af en personlift. I rummet hvor forflytningen skulle ske, var der trængt og således ringe plads mellem væg og seng, hvorfor det var vanskeligt at forflytte borgeren, der i øvrigt var meget tung.


Kommunens forsikringsselskab afviste erstatningsansvaret under henvisning til, at der var tale om en simpel og rutinemæssig arbejdsopgave, som skadelidte i kraft af sin uddannelse som social- og sundhedsassistent var fuldt rustet til at udføre uden særlig instruktion.


Retten i Herning lagde på baggrund af vidneforklaringerne til grund, at liften ikke kunne skubbes helt ind under sengen, og at benene på liften ikke kunne spredes helt ud, hvilket var i strid med sikkerhedsforskrifterne på liften, hvilket også var årsag til, at liften væltede.


Retten lagde desuden vægt på, at der var særlige forhold i det pågældende hjem vedrørende dels liften og de ovenfor omtalte pladsforhold, hvorfor skadelidte – uanset at hun var uddannet social- og sundhedsassistent – burde have været advaret om, at der på grund af forholdene i hjemmet var problemer med en korrekt anvendelse af liften, og at der derfor kunne være særlige faremomenter forbundet med at udføre en i øvrigt rutinemæssig opgave.


Det vides endnu ikke, om byrettens kendelse vil blive kæret til Landsretten.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for FOA – Fag og arbejde på sk@elmer-adv.dk eller tlf. 33 67 67 67.


Flere nyheder
Om os