Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.04.2012

Kommune dømt til at betale rådighedsløn til tjenestemand, der ikke blev omplaceret til en passende stilling

Elmer & Partnere

Retten i Kolding har den 30. marts 2012 afsagt dom i en sag om en passende stilling.


Sagens baggrund:

A blev i 1973 uddannet som skov- og landskabsingeniør. I 1981 blev han ansat hos en kommune som skovfoged, hvor han den 6. oktober 1987 overgik til ansættelse som tjenestemand.


As stilling ændrede sig gennem årene, men opgaverne havde altid afsæt i hans uddannelse, og hovedindholdet forblev inden for skov- og naturpleje.


I forbindelse med kommunens besparelser blev As stilling imidlertid nedlagt i juni 2010. Kommunen ønskede herefter at omplacere A til en stilling som projektleder for et aktiveringstilbud for ledige. As hovedopgave i den nye stilling var at planlægge og udvikle de lediges personlige og faglige kompetencer. Som et middel hertil kunne han sætte projekter i gang, som lå indenfor hans tidligere arbejdsområder.


As organisation, Danske Skov- og Landskabsingeniører, gjorde indsigelser mod omplaceringen, da de ikke fandt, at der var tale om en passende stilling. Kommunen fastholdt dog sit standpunkt.


Rettens begrundelse og afgørelse:

Retten i Kolding fastslår, at selvom A havde mulighed for at sætte projekter i gang, som lå inden for hans tidligere arbejdsområder, er der ikke tale om en passende stilling.


Dette begrundes med, at de to arbejdsområder ikke er sammenlignelige. Hans tidligere arbejde havde skov- og naturpleje som hovedformål, hvorimod den tilbudte stilling havde kompetenceudvikling som væsentligste formål.


Retten nåede derfor frem til, at da det arbejde, kommunen tilbød A, var væsentligt anderledes, end det arbejde, som han havde, lå det udenfor de rammer, han som tjenestemand var forpligtet til at tåle, jf. tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1.


Da As stilling var blevet nedlagt, fandt retten, at A havde ret til at overgå til rådighedsløn.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, som førte sagen for Danske Skov- og Landskabsingeniører på pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os