Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.03.2014

Kommunen betaler den krævede godtgørelse i ”Tøndersagen”

Elmer & Partnere


Elmer og Partnere har på vegne den ene af pigerne i den såkaldte ”Tøndersag” rejst krav om godtgørelse for krænkelse af pigens ret til beskyttelse mod umenneskelig og nedværdigende behandling over for Tønder Kommune.


Kravet er begrundet med, at Tønder Kommunes undladelse af at gribe ind over for familien på et tidligere tidspunkt og forhindre yderligere overgreb udgør en selvstændig krænkelse af pigens menneskerettigheder.


Tønder Kommune har efter at have haft lejlighed til at gennemgå kravet og grundlaget herfor betalt den krævede godtgørelse på 300.000 kr. til pigen.


”Det er særdeles glædeligt, at kommunen har behandlet erstatningssagen hurtigt og effektivt og betalt godtgørelsen til min klient” udtaler advokat Nikolaj Nielsen og fortsætter: ”Uanset at sagen ikke er ført til doms, så udgør udfaldet af denne sag en vigtig milepæl i anerkendelsen af børns ret til beskyttelse mod overgreb og ikke mindst anerkendelsen af, at denne rettighed ikke bør kunne tilsidesættes uden det har konsekvenser for kommunen.”


Da Tønder kommune har betalt godtgørelsen inden sagen blev ført til doms, er spørgsmålet om, hvilket godtgørelsesniveau de danske domstole vil lægge sig på, fortsat uafklaret.


Sagen er rejst under medvirken af bisidderkorpset i Børns Vilkår, der har fået bevilliget penge under satspuljemidlerne til at iværksætte et projekt om rådgivning og støtte til børn, der ønsker at rejse krav om kompensation for omsorgsvigt.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Nikolaj Nielsen,  der er advokat for pigen.


Flere nyheder
Om os