Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.11.2005

Krav på betaling af kompensation for forskudt arbejdstid omfattet af den 5-årige forældelsesfrist

Elmer & Partnere

To lønmodtagere havde i en længere periode arbejdet i et direktorat under Justitsministeriet. De pågældende var omfattet af overenskomsten med HK, som, ved en henvisning til arbejdstidsreglerne for tjenestemænd, indeholdt en bestemmelse om, at arbejde på forskudt tid medførte frihed, og hvis sådan frihed ikke blev givet, skulle der en gang om året udbetales overtidsbetaling for det antal timer, der ikke var givet frihed. Hverken lønmodtagerne eller arbejdsgiveren havde været opmærksom på eksistensen af den pågældende bestemmelse, hvorfor der på et tidspunkt bliver rejst krav fra medarbejdernes side, om efterbetaling for en periode der lå udover 5 år. Direktoratet afslog at betale den del af kravet, der var mere end 5 år gammelt under henvisning til, at sådanne krav som udgangspunkt forælder efter 5 år og at der ikke, som det var gjort gældende af HK, der førte sagen for lønmodtagerne, forelå ”utilregnelig uvidenhed”. Spørgsmålet var således, om sådanne krav alene forældes – som gjort gældende af HK – når den manglende udbetaling skyldtes tvivl om forståelsen af den pågældende regel, eller om forældelse også indtræder – som gjort gældende af direktoratet – når parterne i det hele ikke har været opmærksom på reglens eksistens. HK´s synspunkt byggede blandt andet på en højesteretsdom fra 1989. Østre Landsret, der afsagde dom den 14. oktober 2005, fandt ikke, at lønmodtagerne havde været i ”utilregnelig uvidenhed”. Der er endnu ikke taget stilling til, om sagen ankes.


 


Nærmere oplysninger om sagen kan fås hos advokat Ulrik Jørgensen, tlf. 33676767, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os