Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.04.2013

Krigsveteraner får ny mulighed for erstatning - Det skal også være lettere i fremtiden

Elmer & Partnere


Hjemvendte soldaters mulighed for at få anerkendt særligt PTSD men muligvis også andre psykiske lidelser bliver nu forbedret. Et enigt Folketing vedtog tirsdag den 23. april 2013 en beslutning, der betyder, at kravet om, at sygdommen skal være opstået senest 6 måneder efter de traumatiske påvirkninger lempes. Den betyder endvidere, at der i højere grad kan lægges vægt på senere lægeerklæringer, der beskriver, at tegn på psykisk lidelse opstod indenfor de første 6 måneder. Det bliver med andre ord ikke længere afgørende, at soldaten har søgt læge indenfor de første 6 måneder. Læs Folketingsbeslutningen her.


De kommende måneder vil afklare, hvor mange afviste soldater, der får glæde af dette. Sideløbende arbejdes der på en udredning af PTSD, der muligvis kan føre til, at den såkaldte ”erhvervssygdomsfortegnelse” ændres. Det ved vi mere om i midten af juni måned. Hvis det ikke fuldt løser problemerne for soldaterne, må Folketinget sandsynligvis straks efter sommerferien vedtage en særlov. Der kan således sagtens gå mange måneder og måske op til ½-1 år før det er afklaret, om soldater, der tidligere har fået afslag, får deres sag genoptaget og tilkendes erstatning.


 


Elmer & Partneres kommentar:

Vi er via Soldaterlegatet med i en særlig følgegruppe i Arbejdsskadestyrelsen. Næste møde er i slutningen af maj måned. Det er meget vigtigt at sikre, at alle sager om afviste psykiske lidelser genoptages, da de nye retningslinjer netop betyder, at flere kan få anerkendt deres lidelse. Det bør således ikke kun være dem, der tidligere har anmeldt PTSD. Det skal også gælde dem, der har psykiske lidelser, der ligger tæt op af PTSD. Det er også vores opfattelse, at andre psykiske lidelser end PTSD i langt højere grad bør anerkendes. Det er samtidig vigtigt, at den fremtidige sagsbehandling langt bedre tilrettelægges, så den tager højde for de helt særlige forhold, der er for soldater i krigsområder og de psykiske lidelser, de tager med sig hjem. Det politiske ønske om at give bedre erstatningsmuligheder for soldater, der får livsvarige psykiske lidelser, skal ikke kun gælde tidligere afgjorte sager, men i lige så høj grad komme de, der fremover anmelder til gavn. Det kan opnås, hvis sagsbehandlingen forbedres og den gamle praksis skrottes. Det medvirker Elmer & Partnere og andre interessenter selvfølgelig rigtigt gerne med sker.


Det langvarige pres, anlagte retssager og saglige argumenter har givet et meget positivt resultat. Men det er først, når vi ser, hvordan de nye retningslinjer bliver anvendt, at der for alvor er grund til juble. Ikke alle vil få det positive resultat, som de håber på. En del vil opleve, at de får deres skade afvist; nu blot med en anden begrundelse.


Henvendelse om dette emne kan ske til Karsten Høj; kh@elmer-adv.dk eller Birgitte Filtenborg bf@elmer-adv.dk


Flere nyheder
Om os