Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
09.02.2015

Kvindelig kosmetikerelev fik 25.000 kr. i godtgørelse for seksuel chikane

Elmer & Partnere


Vestre Landsret har ved dom den 28. januar 2015 tilkendt en kvindelig kosmetikerelev 25.000 kr. i godtgørelse for seksuel chikane. Sagen har tidligere være behandlet i Tvistighedsnævnet og Retten i Aalborg, der var nået til samme resultat.


Den seksuelle chikane blev begået af en mandlig leder i form af uønskede verbale ytringer samt uønskede berøringer af elevens balle i forbindelse med demonstration af en massageøvelse. Retten lagde vægt på, at udtalelsen havde en direkte seksuel reference, og at berøringen skete tæt på elevens skridt 2-3 gange i forbindelse med en massageøvelse, hvor eleven kun var iført trusser og tildækket med håndklæde. Begge forhold var omfattet af ligebehandlingslovens § 1, stk. 6.


Der var under sagen tvist om, hvorvidt arbejdsgiveren hæftede for lederens handlinger. Landsretten har fastslået, at arbejdsgiveren hæftede for kravet, idet handlingerne ikke kunne anses for abnorme handlinger, som arbejdsgiveren ikke kunne påregne. Landsretten udtalte herom:


”Kravet om godtgørelse kan rettes mod [AG] som arbejdsgiver for [L], der var ansat som leder og uddannelsesansvarlig for [E], som efter sin uddannelsesaftale skulle lade behandlinger udføre på egen krop. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at anse [L]’s bemærkning og berøring som sådanne abnorme handlinger, hun ikke kunne påregne. Det tiltrædes derfor, at [L] ved sine handlinger har pådraget [AG] ansvar som arbejdsgiver.”


Godtgørelsen blev givet i henhold til ligebehandlingslovens § 14.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Asger Segel, as@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os