Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.01.2006

Landsret ændrer praksis

Elmer & Partnere

Landsret tilsidesætter tidligere praksis Østre Landsret har i dom af 10. januar d.å. tilsidesat den hidtidige praksis, hvorefter anciennitet i forbindelse med afskedigelser først blev tillagt betydning, når den opsagte medarbejder havde over 25 års anciennitet. I den konkrete sag fandt Østre Landsret, at det må tillægges særlig betydning, at 2 opsagte medarbejdere med henholdsvis 18 og 21 års anciennitet bliver afskediget, når der havde været mulighed for afskedigelse af andre medarbejdere. Dommen gør dermed op med tidligere praksis, hvorefter anciennitet først blev tillagt betydning, når den opsagte havde 25 års anciennitet.


Elmer & Partneres bemærkninger:

Med den nye landsretsdom åbnes der op for, at ancienniteten spiller en mere nuanceret rolle end den hidtidige praksis, hvorefter anciennitet først blev tillagt betydning, hvis den opsagte havde mere end 25 års anciennitet. Således skal arbejdsgiveren nu tage hensyn til ancienniteten, når denne har nogen fylde, hvilket må siges at være tilfældet, hvis en medarbejder med 18 års anciennitet opsiges.


Henvendelse om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for HK i Østre Landsret.


Flere nyheder
Om os