Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.09.2013

Lolland Kommune dømt i Østre Landsret til at betale erstatning til socialpædagog efter fald på arbejdsplads; også for en delvis raskmelding. Sagen er ført for Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

Elmer & Partnere


En socialpædagog, der arbejdede på et bosted for udviklingshæmmede, faldt i maj 2011 og brækkede sin arm, da hun skulle passere et træbelagt indgangsparti. Indgangspartiet var ujævnt, idet en lastbil havde kørt ind over det i den foregående vinter og ødelagt nogle af brædderne. Socialpædagogen faldt, da hun trådte skævt på et af de defekte brædder.


Efter en sygeperiode genoptog hun delvist sit arbejde i en periode. Efter raskmelding blev hun igen fuldtidssygemeldt, som følge af en reoperation i armen. Hun blev efterfølgende afskediget med virkning fra 1. april 2013.


SL fremsatte krav om erstatning mod arbejdsgiveren, Lolland Kommune. Lolland Kommune afviste at anerkende ansvaret for den indtrådte skade, idet det blev gjort gældende, at socialpædagogen var klar over, at indgangspartiet var defekt, og at hun derfor burde have passet bedre på.


Byretten fandt, at Lolland Kommune var erstatningspligtig over for socialpædagogen, men afviste, at hun havde krav på godtgørelse for svie og smerte for den periode, hvor hun havde været deltidssygemeldt.


Dommen blev anket til Østre Landsret, der ved dom af 5. september 2013 tiltrådte, at Lolland Kommune var erstatningsansvarlig for den indtrådte skade. Landsretten fandt – i modsætning til byretten – at pædagogen også havde ret til godtgørelse for svie og smerte for den periode, hvor socialpædagogen var deltidssygemeldt.


Kravet var foreløbigt opgjort for byretten. Da Arbejdsskadestyrelsen kort før Landsretssagens behandling har fastsat socialpædagogens erstatning for tab af erhvervsevne til 40 %, resterer der et yderligere krav; herunder differencekrav for erhvervsevnetabserstatning.


Henvendelse vedrørende dommen kan ske til Søren Kjær Jensen v/advokatfuldmægtig Anne Signora Toft, der har ført sagen for SL.


Flere nyheder
Om os