Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
05.03.2007

Lønmodtager har ret til kompensation for kundeklausul under barselsorlov

Elmer & Partnere

Retten i Nykøbing Falster har i en dom af 26. februar 2007 fastslået, at en kvindelig lønmodtager, der under sin barsel opsagde sit ansættelsesforhold har krav på kompensation for en kundeklausul, selv om hun pga. sin barsel ikke kunne tabsbegrænse. En revisorassistent opsagde den 28. februar 2006 sit ansættelsesforhold med 1 måneds varsel til fratræden den 30. marts 2006. På dette tidspunkt var hun på barselsorlov. Orlovsperioden udløb den 31. oktober 2006 og hun tiltrådte en ny stilling som revisor hos et andet revisionsselskab den 1. november 2006. Arbejdsgiveren afslog at betale kompensation for kundeklausulen under anbringende af, at revisorassistenten ikke kunne begrænse sit tab ved at påtage sig andet passende arbejde og under henvisning til, at hun kunne have ventet med at opsige sin stilling den 30. september 2006, således at arbejdsgiveren ikke skulle betale for kundeklausulen. Retten lagde vægt på, at barselsorlov – på linje med sygdom – var lovlig forfald, og at revisorassistenten derfor skulle have sin kompensation i henhold til funktionærlovens § 18a.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for HK.


Flere nyheder
Om os