Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
18.07.2006

Lønmodtagernes Garantifond ændrede 1. oktober 2005 praksis med hensyn til, hvorledes ferie bliver placeret i en opsigelsesperiode

Elmer & Partnere

Praksisændringen bevirker, at de sædvanlige varslingsregler i ferieloven ikke længere følges. HK har anlagt sag om berettigelsen heraf. I forbindelse med sagsanlægget er det nu muligt for andre lønmodtagere og forbund at indgå en suspensionsaftale med LG for tilsvarende sager, hvilket bevirker, at det ikke er nødvendigt at anlægge sag mod LG i tilfælde, hvor der placeres ferie i en opsigelsesperiode uden iagttagelse af de sædvanlige varslingsregler. På Lønmodtagernes Garantifonds hjemmeside er beskrevet en nærmere fremgangsmåde for indgåelse af suspensionsaftaler, idet Lønmodtagernes Garantifond udsender en blanket til aftaleindgåelse. Kravet skal anmeldes på sædvanlig vis overfor Lønmodtagernes Garantifond, som træffer afgørelse om placering af ferie efter den nye praksis. Herefter skal der ikke gøres indsigelse herimod, men fremsendes blanket til indgåelse af suspensionsaftale.


Eventuelle yderligere spørgsmål kan rettes til advokat Pernille Leding.


Flere nyheder
Om os