Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.05.2007

Lovforslag om ny forældelseslov – orientering om status efter Elmer & Partneres henvendelse til Folketingets Retsudvalg

Elmer & Partnere

Lovforslagene (L 165 og L 166) er i dag ved 2. behandlingen blev henvist til fornyet udvalgsbehandling inden 3. behandling. Med udgangspunkt i Elmer & Partneres henvendelse til Retsudvalget af den 14. maj 2007 – har udvalget stillet Justitsministeriet en række spørgsmål, der nu er besvaret. Svarene bekræfter vores bedømmelse af lovforslagene, som fremgår af henvendelsen til Retsudvalget; det vil særligt sige, at der for arbejdsskader vil ske den ændring, at forældelsesfristen reduceres fra 20 år til 3 år, at fristen for ulykker regnes fra skadens indtræden, og at den korte frist også gælder, selvom der måtte være grundlag for forvaltningsretlig genoptagelse, når domstolene underkender arbejdsskademyndighedernes praksis. Justitsministeriet vil på den baggrund stille ændringsforslag således, at den 3-årige forældelsesfrist ”bl.a. ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor en sag genoptages på grund af, at en domstolsafgørelse har underkendt arbejdsskademyndighedernes praksis” (svar på spm. 18). Der vil tilsvarende blive stillet ændringsforslag om, at den 3-årige frist heller ikke gælder, når en sydom senere optages på erhvervssygdomsfortegnelsen. Der er ikke noget, der tyder på, at der vil blive ændret på 3-årige frist i øvrigt eller på tillægsfristen på 1 år, og dermed vil der reelt blive indført en søgsmålsfrist på 1 år.


Du kan ved at sende en mail til kh@elmer-adv.dk og få tilsendt Justitsministeriets svar på spm. 12-21.


Advokat Søren Kjær Jensen og advokat Karsten Høj har foretræde for Retsudvalget torsdag den 24. maj 2007, hvor de i henvendelsen rejste problemstillinger vil blive præsenteret og uddybet overfor udvalgets medlemmer.


I dag kl. 17.10 i DR Radio P1 i udsendelsen ”orientering” vil lovforslaget og problemstillingerne blive omtalt. Udsendelsen kan fra ca. kl. 19 høres via DR’s hjemmeside.


Flere nyheder
Om os