Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.01.2019

Lufthavnsansat blev bortvist og politianmeldt, da han fandt og donerede 9 kr. til velgørenhed

Kathrine Frøkjær


– NU ER HAN TILKENDT CA. 400.000 KR. I ERSTATNING


Kan en arbejdsgiver bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen tager kontanter fra arbejdspladsen? Som oftest vil svaret være ja, men denne sag om en lufthavnsansat viser, at det ikke altid er tilfældet.


 


FANDT OG DONEREDE 9 KR. TIL VELGØRENHED


Sagen vedrørte en sikkerhedsmedarbejder i en lufthavn. Medarbejderen fandt 9 kr., der tilsyneladende var glemt. Medarbejderen tog de 9 kr. i lommen, og da hans vagt var slut, donerede han pengene til et velgørende formål ved at putte dem i en indsamlingsboks i lufthavnen.


Da arbejdsgiveren fandt ud af, at medarbejderen havde taget de 9 kr., blev medarbejderen bortvist og politianmeldt for tyveri.


Vi bistod herefter medarbejderen i straffesagen, hvor han af Københavns Byret blev frifundet for tyveri, idet byretten fandt, at han ikke havde haft forsæt til at tilegne sig de 9 kr.


Efter den frifindende dom i straffesagen rejste vi på vegne af medarbejderen krav mod arbejdsgiveren for manglende løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for usaglig afskedigelse og en særlig fratrædelsesgodtgørelse i henhold til overenskomsten.


 


KUNNE HÆNDELSEN BERETTIGE BORTVISNING?


I den efterfølgende sag var spørgsmålet, om medarbejderen havde overtrådt lufthavnens procedure for glemte mønter på en sådan måde, at det kunne berettige en bortvisning.


Under hovedforhandlingen kom det frem, at der i lufthavnen var praksis for at donere glemte småpenge til velgørende formål, men kun efter beslutning fra en superviser. Da den bortviste medarbejder ikke var superviser, fandt retten, at medarbejderen havde begået en fejl, da han tog de 9 kr.


Fejlen var dog ikke så grov, at den berettigede til en bortvisning.


Retten lagde blandt andet vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at medarbejderen var instrueret i proceduren for håndtering af glemte småpenge.


På den baggrund blev medarbejderen tilkendt erstatning for mistet løn i opsigelsesperioden på 6 måneder, en godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalen samt en fratrædelsesgodtgørelse på en månedsløn i henhold til overenskomsten.


Samlet fik medarbejderen tilkendt 393.000 kr.


Byretten fandt ikke grundlag for at modregne allerede udbetalt opsparet frihed og afspadsering i erstatningen for mistet løn i opsigelsesperioden.


Læs dommen her.


 


Flere nyheder
Om os