Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
31.10.2020

MINISTER VIL REGULERE FORSIKRINGSSELSKABERS OVERVÅGNING AF KUNDER

Kathrine Frøkjær

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fredag den 30. oktober foreslået, at der indføres ny lovgivning vedrørende forsikrings- og pensionsselskabers mulighed for at overvåge deres kunder. Lovforslaget lægger blandt andet op til, at det skal være sværere at overvåge pensionskunder, og at det skal være muligt at uddele bøder og påtaler til pensionsselskaber, der bryder reglerne.


Erhvervsministeren forslår helt konkret følgende regler indført:


Flere nyheder

FORSLAG OM NYE REGLER FOR OVERVÅGNING

Erhvervsministeren ønsker, at der bliver lovgivet om brugen af detektiver i stedet for, at det er frivilligt for selskaberne at følge branchens kodeks.

Finanstilsynet skal fremover give påbud til virksomheder, der bryder regler om overvågning og melde dem til politiet, som kan efterforske sagen og give bøder, hvis loven er overtrådt.

Ministeren ønsker, at der skal være bestyrket mistanke om svindel, før der bruges detektiver, og kun en direktør kan godkende overvågning.

Der skal være en høringsfase, hvor kunder, der er blevet overvåget, har mulighed for at give deres version af sagen, før selskabet stopper udbetalingerne.


Kilde: Erhvervsministeriet


Forslaget kommer i forlængelse af mediedebatten over sommeren, hvor Elmer Advokater den 1. juli 2020 udsendte en række anbefalinger vedrørende forsikringsselskabers brug af overvågning.


Anbefalingerne blev besvaret af erhvervsministeren, som oplyste, at han ville se nærmere på selskabernes praksis, og at han havde igangsat en undersøgelse af, om der kunne være behov for at skærpe de eksisterende regler. Anbefalingerne kan du læse her: Elmer Advokaters anbefalinger vedrørende forsikringsselskabers brug af overvågning, lægekonsulenter mv.


Debatten har allerede medført, at Forsikring & Pension netop har udgivet et nyt ”Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager”, som ligeledes på flere punkter strammer reglerne for, hvordan overvågning af forsikringskunder besluttes og gennemføres. Du kan se det nye kodeks her.


Hos Elmer Advokater glæder vi os over den forslåede lovregulering, da vi som advokater for en lang række forsikringstagere har stor erfaring med disse sager og ofte oplever, at overvågning  opleves som særdeles grænseoverskridende for de berørte personer.


Spørgsmål om denne problemstilling kan rettes til advokat Gert Willerslev på gw@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os