Ankestyrelsen omgjort afgørelse og anerkendt skaden som arbejdsulykke

Anke­sty­rel­sen har efter indgi­velse af stæv­ning ændret sin tidli­gere afgø­relse om afvis­ning af en skul­der­skade, som lærer pådrog sig efter fald i skole­går i Januar 2015.

Afvis­nin­gen var begrun­det med, at skade­lidte ikke søgte læge eller var syge­meldt umid­del­bart efter hændel­sen. Da skaden imid­ler­tid blev anmeldt til skolen umid­del­bart efter hændel­sen og flere kolle­ger kunne bevidne, at lære­ren i tiden efter havde skul­der­ge­ner udtog vi på vegne Danmarks Lærer­for­e­ning stævning.

Nu har Anke­sty­rel­sen omgjort sin afvis­nings­af­gø­relse og aner­kendt skaden som en arbejdsulykke.

Søren Kjær Jensen

Partner