Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.08.2012

Nævn ikke virksomhedspraktik i jobansøgning, hvis du ønsker et regulært job

Elmer & Partnere

Nævn ikke virksomhedspraktik i jobansøgning, hvis du ønsker et regulært job


Det er konklusionen på baggrund af en nylig afgørelse i Arbejdsretten. Sagen omhandlede en ung, nyudlært elektriker, som sendte en almindelig ansøgning. Foruden at fortælle om sig selv og sine kvalifikationer, skrev ansøgeren desuden også i ansøgningen: ”NB: Virksomhedspraktik giver mig mulighed for at komme i 4 ugers ulønnet ”praktik” hos dig, selvfølgelig med henblik på fast ansættelse.” Passagen vedrørende virksomhedspraktik var ansøgeren blevet rådet til at tilføje af en privat aktør på et jobkursus. Senere viste det sig, at det ikke er uden risiko at nævne virksomhedspraktik, når man søger job.


Ansøgeren fik efter ansættelsessamtalen jobbet, men efter ca. 3 ugers ansættelse fandt han ud af, at han ikke var blevet regulært ansat, men blot ansat som ulønnet virksomhedspraktikant. Der opstod på den baggrund uenighed om ansættelsesforholdet, hvilket medførte, at det blev bragt til ophør.


Afgørelsen:

Sagen er nu afgjort af Arbejdsretten. Retsformanden udtaler i den forbindelse, at ”da en ansættelse som udgangspunkt sker på almindelige lønvilkår, har arbejdsgiveren bevisbyrden, hvis han påberåber sig, at ansættelsen er sket som ulønnet virksomhedspraktik.” I den konkrete sag mente retsformanden ikke, at ansøgningen kunne anses for ”udelukkende at være en ansøgning om en virksomhedspraktikplads.” At virksomhedspraktik kun var en mulighed understøttes desuden af, at ansøgeren efter ansættelsen havde afmeldt sig som ledig hos jobcenteret og tillige havde meldt afbud til en anden jobsamtale.


I afgørelsen konstaterer retsformanden, at arbejdsgiveren ikke har løftet bevisbyrden for, at ansøgeren blev ansat som ulønnet praktikant. Elektrikeren blev derfor tilkendt ca. 16.000 kr. plus renter, som svarer til det lønkrav, som Dansk El-Forbund havde rejst på hans vegne.


Forbundet havde tillige rejst et krav om bod, men dette blev afvist med den begrundelse, at sagen angik et tvivlsomt bevisspørgsmål, og at bod ikke fandtes at være forskyldt, da arbejdsgiveren meget vel kan have været af den opfattelse, at elektrikeren var ansat som ulønnet praktikant.


Hvorvidt man er regulært ansat eller ansat som praktikant har bl.a. betydning for retten til dagpenge, da en ansættelse i praktik tæller som en ledighedsperiode, hvorfor perioden tæller som en del af den samlede dagpengeperiode. Konklusionen må derfor være, at man som jobsøgende aldrig selv skal foreslå virksomhedspraktik som en mulighed – hverken i sin ansøgning eller til jobsamtalen. Det er nemlig ikke uden risiko, at man risikerer at skabe anledning til tvivl.


Flere nyheder
Om os