Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.10.2016

Ny dom fra Højesteret om bevis i ligebehandlingssag

Kathrine Frøkjær


Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om afskedigelse af en gravid. Den pågældende var udvalgt til afskedigelse i en større sparerunde.


 


SAGEN KORT


Efter beslutningen blev truffet om at sætte medarbejderen A på listen over de medarbejdere, som University College Nordjylland (UCN) agtede at sige op, fik UCN at vide, at hun var gravid. I perioden mellem opsigelsestidspunktet og fratrædelsestidspunktet blev der slået en stilling op, som A var kvalificeret til. A blev ikke forsøgt omplaceret til stillingen.


 


HØJESTERET FASTSLOG


Højesteret fastlog, at det almindelige ansættelsesretlige princip, hvorefter rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet, også gælder ved bedømmelse af lovligheden af en afskedigelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. Højesteret henviste til sin egen praksis herom.


Højesteret fastlog endvidere at ved vurderingen af, om arbejdsgiveren har løftet sin bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, kan det efter omstændighederne få betydning, hvis arbejdsgiveren ikke har udnyttet en eventuel mulighed for omplacering til en stilling, som var ledig i tiden op til opsigelsestidspunktet, eller som på opsigelsestidspunktet måtte forventes at blive ledig inden udløbet af opsigelsesperioden.


Afskedigelsen af A, der var beviseligt begrundet i besparelser, var herefter ikke i strid med ligebehandlingsloven.


 


Flere nyheder
Om os