fbpx

Ny dom fra Højesteret om bevis i ligebehandlingssag

Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om afskedigelse af en gravid. Den pågældende var udvalgt til afskedigelse i en større sparerunde.

 

SAGEN KORT

Efter beslutningen blev truffet om at sætte medarbejderen A på listen over de medarbejdere, som University College Nordjylland (UCN) agtede at sige op, fik UCN at vide, at hun var gravid. I perioden mellem opsigelsestidspunktet og fratrædelsestidspunktet blev der slået en stilling op, som A var kvalificeret til. A blev ikke forsøgt omplaceret til stillingen.

 

HØJESTERET FASTSLOG

Højesteret fastlog, at det almindelige ansættelsesretlige princip, hvorefter rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet, også gælder ved bedømmelse af lovligheden af en afskedigelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. Højesteret henviste til sin egen praksis herom.

Højesteret fastlog endvidere at ved vurderingen af, om arbejdsgiveren har løftet sin bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, kan det efter omstændighederne få betydning, hvis arbejdsgiveren ikke har udnyttet en eventuel mulighed for omplacering til en stilling, som var ledig i tiden op til opsigelsestidspunktet, eller som på opsigelsestidspunktet måtte forventes at blive ledig inden udløbet af opsigelsesperioden.

Afskedigelsen af A, der var beviseligt begrundet i besparelser, var herefter ikke i strid med ligebehandlingsloven.

Dommen kan læses her.