Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.07.2018

Nye regler for klage over Patienterstatningens afgørelser trådt i kraft 1. juli 2018

Kathrine Frøkjær


Reglerne betyder:


1) Klagefristen ændres fra 3 måneder til kun 1 måned. Du skal således som patient meget hurtigt forholde dig til, om du vil klage eller ej. Og det er ikke helt nemt.


2) Tilkendt erstatning udbetales straks efter klagefristens udløb, hvis Patienterstatningens afgørelse ikke påklages.


3) Klages der over Patienterstatningens afgørelse, har klagen opsættende virkning.


4) Udbetalt erstatning eller godtgørelse vil ikke senere kunne kræves tilbagebetalt. Det gælder også selvom Ankenævnet ved klage over en senere afgørelse, skulle nå frem til, at patienten slet ikke har været berettiget til erstatning.


Flere nyheder
Om os