Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.08.2012

Opgivelse af revalidering på grund af arbejdsskade og konkurrerende blodprop medførte en erhvervsevnetabsprocent på 20 efter retssag

Elmer & Partnere


Ankestyrelsen har efter anlæg af retssag og forelæggelse for Retslægerådet ændret en tidligere afgørelse om afslag på erhvervsevnetabserstatning således, at en pædagog nu får tilkendt erhvervsevnetabserstatning svarende til 20 %.


En pædagog var i 1996 udsat for en tilskadekomst med højre ankel, som blev takseret til 8 % i godtgørelse for varigt mén. Skaden medførte sygemelding og afsked og dernæst arbejdsprøvning, hvorefter pædagogen efter EDB kursus påbegyndte revalideringsforløb som socialrådgiver i 2001 og herunder fik tilkendt 20 % midlertidig erhvervsevnetabserstatning.


Revalideringsforløbet gik ikke optimalt, og efter indlæggelse med en blodprop i februar 2006 måtte pædagogen opgive revalideringsforløbet og oplyste, at hun inden – havde vanskeligt herved – hvilket dog ikke var klart dokumenteret af oplysninger fra Den Social Højskole eller Kommunen.


Efter visitation til fleksjob afgjorde Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen, at pædagogen ikke var berettiget til erhvervsevnetabserstatning. Herefter anlagde BUPL på vegne pædagogen sag med påstand om erhvervsevnetabserstatning svarende til 20 %. Der blev stillet spørgsmål til Retslægerådet, og Retslægerådet udtalte blandt andet, at det var tvivlsomt, om pædagogen overhovedet havde kognitive gener efter blodproppen.


Ankestyrelsen genoptog herefter sagen og tilkendte pædagogen erhvervsevnetabserstatning svarende til 20 %.


Flere nyheder
Om os