Østre Landsret giver 6 måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2

Østre Landsret har i en afgørelse af 27. juni 2008 fastslået, at en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2 udløser krav på godtgørelse på 6 måneders løn.

Sagens omstændigheder var følgende:
En frisørassistent var ansat i et barselsvikariat, der var tidsbegrænset til ca. 7 måneder.

I løbet af vikariatet blev frisøren gravid. Arbejdsgiveren ønskede i forlængelse af vikariatets ophør at ansætte en medarbejder, der skulle være 1. dame i forretningen. Den gravide frisørassistent blev ikke tilbudt jobbet, og ifølge 2 forklaringer skyldes det netop hendes graviditet.

Landsretten fastslog indledningsvis, at en manglende forlængelse af vikariatet ikke var omfattet af ligebehandlingslovens § 9, der alene omhandler afskedigelse, hvilket der ikke var tale om i den pågældende situation, hvor den pågældende frisørassistent ikke blev ansat i en ny stilling som 1. dame.

Imidlertid fandt landsretten, at der var påvist sådanne faktiske omstændigheder, at det havde formodning for sig, at netop frisørens graviditet var årsag til, at hun ikke blev ansat.

Dette var en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2, da arbejdsgiveren herefter ikke havde løftet bevisbyrden for, at graviditeten hverken helt eller delvist spillede nogen rolle for beslutningen om ansættelse, fastslog retten, at der forelå en overtrædelse, hvor godtgørelsen skulle udmåles efter ligebehandlingslovens § 14.

Beløbet blev fastsat til 6 måneders løn.

Det bemærkelsesværdige ved denne afgørelse er, at landsretten herved ikke følger Højesterets dom af 29. januar 2008, hvor en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2, jf. § 14 alene takseret til en godtgørelse på 25.000 kr.

Der har i visse arbejdsgiverkredse og hos deres advokater hersket en udbredt opfattelse af, at Højesteretsdommen endeligt gjorde op med godtgørelsesniveauet ved overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2.

Dette er ikke tilfældet.

Østre Landsrets dom af 27. juni 2008 er i øvrigt på linje med en afgørelse af 26. maj 2008 fra Vestre Landsret. Denne afgørelse havde dog et lidt andet faktum end i denne nyhed omtalte afgørelse.

Henvendelse om sagen kan rejses til advokat Peter Breum, der førte sagen for Frisørforbundet.