Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.06.2008

Østre Landsret tilkender kvinde, der blev afskediget, medens hun modtog fertilitetsbehandling, godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven

Elmer & Partnere

En kvindelig lønmodtager blev ansat hos en arbejdsgiver pr. 1. september 2004.


I løbet af foråret 2005 meddelte hun sin arbejdsgiver, at hun havde fået at vide, at hun kun kunne blive gravid gennem fertilitetsbehandling og at hun planlagde at få flere børn.


Det var lønmodtagerens opfattelse, at stemningen på arbejdspladsen derefter blev væsentlig forringet.


Den 3. oktober 2005 afleverede lønmodtageren en lægeerklæring, hvorefter hun var ”startet udredning på grund af infertilitet”.


Den 3. november 2005 modtog lønmodtageren en advarsel angiveligt begrundet i, at kvaliteten af hendes arbejde ikke var tilfredsstillende.


Lønmodtageren tilkendegav, at hun ikke var enig i advarslens indhold.


I skrivelse af 15. februar 2006 modtog lønmodtageren en ny advarsel i forbindelse med kvaliteten af hendes arbejde.


Lønmodtageren protesterede mod advarslen.


Efter hun havde haft yderligere 1 arbejdsdag og nogle sygedage, blev hun den 22. februar 2006 opsagt.


Sagen blev både af byretten og landsretten bedømt efter reglen i ligebehandlingslovens § 16a om delt bevisbyrde.


Dette medfører, at hvis lønmodtageren påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, skal arbejdsgiveren modbevise dette.


Byretten fandt, at sådanne faktiske omstændigheder var påvist på grund af den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem den skriftlige meddelelse om fertilitetsbehandlingen den 3. oktober 2005 og den første skriftlige advarsel den 3. november 2005.


Retten fandt ikke, at arbejdsgiveren derefter havde løftet bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling og lagde blandt andet vægt på den korte tid, der var forløbet mellem den 2. advarsel og opsigelsen, idet det ikke var godtgjort, at lønmodtageren havde haft mulighed for at rette for sig.


Byretten tilkendte derfor lønmodtageren en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.


Arbejdsgiveren ankede dommen til Østre Landsret, der afsagde dom den 30. maj 2008.


Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse i henhold til byrettens begrundelse og tilføjede, at det ikke gjorde nogen forskel, at arbejdsgiveren allerede i foråret 2005 var gjort bekendt med lønmodtagerens ønske om at påbegynde fertilitetsbehandling.


Sagen blev ført af HK som mandatar for lønmodtageren.


HK var i retten repræsenteret af advokat Ulrik Jørgensen, Elmer & Partnere, tlf. 33676767, hos hvem nærmere oplysninger om sagen kan fås.


Flere nyheder
Om os