Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.07.2009

Pædagogs skade efter løft af dykkerbælte var en ulykke - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere

Vestre Landsret har ved dom af 30. juni 2009 dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at en tilskadekomst opstået i 2002 var et ulykkestilfælde, der skulle omfattes af det før 2004 gældende ulykkesbegreb.


Pædagogen skulle hjælpe til med oprydning i den børnehave, hvor hun var ansat, efter at en forælder havde fortalt børnene om dykning. Pædagogen deltog ikke selv heri, men tog efterfølgende billeder af børnene og hjalp til med oprydning. Da hun endvidere ikke havde noget kendskab til dykning, var det noget overraskende for hende, at et bælte, hun samlede op fra gulvet, viste sig at være overordentlig tungt, og hun tabte da også bæltet, men pådrog sig gener i ryggen. Dykkerbæltet viste sig at veje 18 kg.


Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afviste at henføre tilfældet under ulykkesbegrebet. Under en efterfølgende retssag anlagt af BUPL på vegne pædagogen var der endvidere tvist om, hvorvidt hun umiddelbart var kommet til skade ved hændelsen.


Byretten frifandt Ankestyrelsen, men Vestre Landsret dømte med bl.a. den begrundelse, “.. at det ikke kan anses for sædvanligt i den konkrete arbejdssituation, at der under [pædagogens] oprydning forefandtes effekter med en sådan vægt, og at hun ikke havde anledning til at tage forholdsregler herimod.”


Landsretten fandt endvidere, at der ved hændelsen var sket en “skadelig påvirkning af hendes helbredstilstand”.


Sagen blev ført af advokat Søren Kjær Jensen på vegne BUPL for pædagogen.


Flere nyheder
Om os