Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.08.2019

Perspektiv - Sætter gebyr retssikkerheden over styr?

Kathrine Frøkjær

Sætter gebyr retssikkerheden over styr? – Vejledende udtalelser fra AES og retshjælpsforsikring


I seneste udgave af vores forsikringsretlige magasin, perspektiv, sætter advokaterne Gert Willerslev, Christian Skovgaard og Karsten Høj fokus på gebyrstigningerne for indhentelse af vejledende udtalelser fra AES.


I praksis har en vejledende udtalelse stor betydning for oplysning og afgørelse af skadelidtes sag. Men over de senere år har man oplevet et betydeligt fald i de vejledende udtalelser på mere end 30 %.


Forklaringen findes med al sandsynlighed i de gebyrstigninger, der trådte i kraft pr. 1/1 2017. Gebyret for en vejledende udtalelse med og uden erhvervsevnetab er nemlig steget fra henholdsvis 8.600 kr. til 24.510 kr., og fra 5.100 kr. til 9.340 kr.


Gebyret har oftest være betalt af skadevolders ansvarsforsikringsselskab, men det er vores erfaring, at selskaberne i mindre omfang end tidligere vil betale for de vejledende udtalelser – og at de skadelidte på grund af gebyrstigningerne ofte ikke kan.


Det har rejst to væsentlige problemstillinger, som vi sætter fokus på i denne udgivelse af perspektiv:


1. Har selskabernes praksis ændret sig, og kan det være i strid med god forsikringsskik?


2. Hvad betyder gebyrstigningerne for skadelidtes retssikkerhed?


Læs udgivelsen:


Flere nyheder
Om os