Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.07.2012

Politimand var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da han på en bytur i sin fritid kom til skade ved slag og spark, fordi han greb ind over for to mænd, der overfaldt en tredje

Elmer & Partnere


Resultat

Ankestyrelsen har i en konkret sag anerkendt, at en politiassistent var omfattet af arbejdsskadesikringslovens personkreds, da han – fordi greb ind over for et kriminelt forhold – blev overfaldet under en privat bytur.


Sagens baggrund

En politiassistent var på vej hjem fra en privat tur i byen, da han overværede to mænd som uprovokeret verbalt overfaldt en tredje sydlandsk udseende mand med racistiske udsagn. Politiassistenten forsøgte verbalt at gribe ind og bringe det til standsning. I samme øjeblik politiassistenten blandede sig – og forinden han havde nået at legitimere sig selv som politiassistent – blev han imidlertid overfaldet med et hårdt slag, hvorved han fik flækket sit højre øjenlåg og trykket sit kindben. Overfaldet blev omgående fulgt op med yderligere spark og slag. Også politiassistentens kammerat, der forsøgte at blande sig, blev overfaldet.


Politiassistenten anmeldte hændelsen til Arbejdsskadestyrelsen, der imidlertid afviste forholdet som værende omfattet af arbejdsskadesikringslovens regler.


Klagen til Ankestyrelsen

For Ankestyrelsen argumenterede vi for det første for, at alvoren af den konkrete situation havde berettiget politiassistenten til at ”indtræde i tjeneste”.


For det andet henviste vi til forarbejderne til den særlige politiklageordning, hvorefter begrebet ”inden for tjeneste” som følge af polititjenestens særlige karakter bør tolkes temmelig vidt, hvis en polititjenestemand mødes med en klage.


Vi argumenterede herefter for:

    • at man fra lovgivers side – af hensyn til netop polititjenestens særlige karakter – havde fundet det nødvendigt at forpligte politifolk ud over deres tjeneste, hvorfor

    • at polititjenestens særlige karakter i overensstemmelse hermed tillige burde beskytte polititjenestemænd ud over deres tjeneste, når de i en konkret situation følte sig forpligtet til at ”indtræde i tjeneste”, og

    • at der i den konkrete situation ikke kunne herske tvivl om, at politiassistenten ville have været omfattet af politiklageordningen, var han som følge af sin adfærd blevet mødt med en klage over sin måde at håndtere situationen på.
Ankestyrelsens afgørelse

Ankestyrelsen begrundede sin afgørelse med, at hans stilling som politiassistent medførte en større forpligtelse for ham til under ellers private forhold at gribe ind over for situationer, hvor en lovovertrædelse allerede er begået, eller hvor der er risiko for, at en – eventuelt yderligere – lovovertrædelse vil blive begået.


Interessant er det også, at Ankestyrelsen ikke fandt det at være en forudsætning for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, at politiassistenten forinden havde legitimeret sig som sådan, eller at overfaldsmændene på andet grundlag var bekendt hermed. Politiassistenten fandtes at have udført arbejde, da han umiddelbart efter sin verbale intervention blev overfaldet af de pågældende to mænd. Under sagen for Arbejdsskadestyrelsen havde Rigspolitiet ellers udtalt, at man som udgangspunkt skal legitimere sig selv som politiassistent, førend man er ”indtrådt i tjeneste”.


Ankestyrelsen har nu hjemvist sagen til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på, at der straks træffes afgørelse om, hvorvidt hændelsen i øvrigt kan anerkendes som en ulykke efter arbejdsskadesikringsloven, og om politiassistenten i givet fald er berettiget til erstatning efter loven.


Kommentar

Det er glædeligt, at Ankestyrelsen med sin formulering af afgørelsen anerkender, at der som følge af polititjenestens særlige karakter påhviler politifolk en større forpligtelse, og at det derfor er nødvendigt tilsvarende at beskytte dem, hvis de under i øvrigt private omstændigheder føler et ansvar til at blande sig i forhold, der kan indebære lovovertrædelser.


Afgørelsen er af disse grunde også principiel og får betydning for alle politifolk.


Henvendelser om afgørelsen og sagen i øvrigt kan rettes til advokatfuldmægtig Kira Kolby Christensen på kkc@elmer-adv.dk, der havde klagesagen.


Flere nyheder
Om os