Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
01.11.2003

PRESSEMEDDELELSE

Elmer & Partnere

Advokater for skadelidte slår sig sammen

Det københavnske advokatfirma ELMER & PARTNERE opruster afdelingen for erstatningsret med optagelse af advokat KARSTEN HØJ som partner.


Der er i dag stor fokus på personskader og de forsikringer, der skal afbøde dem – hvad enten det er tale om forbigående eller varige skader. Og med god grund – personskader kan have store sociale og økonomiske konsekvenser. For at imødegå forsikringsselskabers og det offentliges øgede indsats på dette område, har advokatfirmaet Elmer & Partnere, der repræsenterer tilskadekomne, fundet det nødvendigt at opruste på tilsvarende måde ved at optage den erfarne advokat i erstatningssager Karsten Høj som partner.


”Forsikringsselskaberne og ikke mindst deres foretrukne advokater fra de 4 – 5 største advokatfirmaer har de senere år helt åbenlyst sat betydelig fokus og ressourcer ind på hele personskadeområdet, og det er derfor vores vurdering, at det er nødvendigt, at de advokater, der repræsenterer de tilskadekomne på tilsvarende måde ”opruster”, uddyber advokat Søren Kjær Jensen fra Elmer & Partnere og påpeger, at også offentlige myndigheder og Kammeradvokaten i arbejdsskadesager, sociale sager og patientskadesager har store ressourcer til behandling af disse sager. Med udvidelsen ønsker Elmer & Partnere at skærpe firmaprofilen, så klienter og andre ikke kan være i tvivl om, at advokatfirmaet i alle sager – uden undtagelse – varetager den tilskadekomnes interesser. ”Klienterne vil i de kommende år lægge mere og mere vægt på, at advokaten og dermed også advokatfirmaet som sådant er uafhængigt af uvedkommende interesser. Det er uhyre vigtigt at undgå en hver form for interessekonflikt, så klienten kan have fuld tillid til, at hans/hendes sag bliver behandlet optimalt”, siger advokat Søren Kjær Jensen.


Med den nye partner råder Elmer & Partnere over en særlig afdeling med 5 erfarne advokater og dermed den nødvendige kapacitet til at yde både de store fagforbund og den enkelte klient en rådgivning, der både matcher samfundets krav men tillige modparten og deres advokater.


Advokat Karsten Høj, der har været partner i advokatfirmaet Bang & Regnarsen i over 10 år, ”medbringer” mere end 600 verserende erstatningssager og 5 medarbejdere, så Elmer & Partnere i dag tæller i alt 6 partnere og 30 medarbejdere.


Som led i sammenlægningen er Elmer & Partnere, der tillige har specialiseret sig i at føre ansættelses- og arbejdsretlige sager for en række fagforbund, pr. 1. november flyttet til nye lokaler beliggende St. Kongensgade 23, Baghuset, 1264 København K. Pr. samme dato nyt telefonnummer 3367 6767 og ny hjemmeside www.elmer-adv.dk.


Elmer og Partnere står gerne til rådighed med uddybning af emnet om interessekonflikten mellem forsikringsselskaber og tilskadekomne. Spørgsmål kan rettes til advokat Karsten Høj på 33676767/20830378 eller advokat Søren Kjær Jensen 33676767/20779624.


Flere nyheder
Om os